Scroll Top

Slovāku valodas mutiskie un rakstiskie tulkojumi

1

Slovāku valodas mutiskie un rakstiskie tulkojumi

1

TULKOJUMI SLOVĀKU VALODĀ / TULKOT SLOVĀKU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI SLOVĀKU VALODĀ?

Lai noteiktu tulkojuma cenu no/uz slovāku valodu, tiek ņemtas vērā vairākas komponentes ─ tulkojamā materiāla apjoms, izpildes termiņi, teksta satura specifika, teksta atkārtošanās tulkojumā, grafiskā apstrāde, teksta formatēšana, koriģēšana, kā arī klienta papildus izvēlētie pakalpojumi (notāra apliecinājums u. c. pakalpojumi.)

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu e-pastā. Rakstisko un mutisko tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz slovāku valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Mūsu biroja projektu vadītāji pirms tulkošanas projekta sākšanas sniegs detalizētu informāciju par tulkojuma cenu. Katra pasūtījuma cena tiek noteikta individuāli saskaņā ar Skrivanek Baltic spēkā esošo cenrādi, pamatojoties uz vārdu skaitu avota tekstā, teksta dublēšanos tulkojumā un vairākiem citiem parametriem.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM UZ UN NO SLOVĀKU VALODAS:

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Meklējiet valodu risinājumus slovāku valodā? Sazinieties ar mums!

TULKOJUMI SLOVĀKU VALODĀ / TULKOT SLOVĀKU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI SLOVĀKU VALODĀ?

Lai noteiktu tulkojuma cenu no/uz slovāku valodu, tiek ņemtas vērā vairākas komponentes ─ tulkojamā materiāla apjoms, izpildes termiņi, teksta satura specifika, teksta atkārtošanās tulkojumā, grafiskā apstrāde, teksta formatēšana, koriģēšana, kā arī klienta papildus izvēlētie pakalpojumi (notāra apliecinājums u. c. pakalpojumi.)

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu e-pastā. Rakstisko un mutisko tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz slovāku valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Mūsu biroja projektu vadītāji pirms tulkošanas projekta sākšanas sniegs detalizētu informāciju par tulkojuma cenu. Katra pasūtījuma cena tiek noteikta individuāli saskaņā ar Skrivanek Baltic spēkā esošo cenrādi, pamatojoties uz vārdu skaitu avota tekstā, teksta dublēšanos tulkojumā un vairākiem citiem parametriem.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM UZ UN NO SLOVĀKU VALODAS:

Meklējiet valodu risinājumus slovāku valodā? Sazinieties ar mums!

INTERESANTI FAKTI PAR SLOVĀKU VALODU

Slovāku valoda ir slāvu valodu saimes rietumslāvu atzara valoda, ko prot aptuveni 5,2 miljoni cilvēku, galvenokārt Slovākijā un tās pierobežas kaimiņvalstīs (Čehijā, Serbijā un Ungārijā) dzīvojošie slovāki. Valoda ir ļoti tuva čehu valodai, ar kuras pratējiem slovāku valodas lietotājiem iespējams savstarpēji sazināties.

Slovāku valodas leksiku veido galvenokārt no slāvu pirmsvalodas mantoti vārdi. Vistuvāk slovāku vārdu krājumam ir čehu valodas leksika. Līdzīgi kā lielākajai daļai Eiropas valodu arī slovāku valodā daudzi vārdi kultūras, zinātnes un reliģijas jomās aizgūti no sengrieķu un latīņu valodas.

Mūsdienās galvenais aizguvumu avots ir angļu valoda.

Slovākija var lepoties ar augstu iedzīvotāju svešvalodu zināšanas līmeni. Tā ierindojas vienā no pirmajām vietām svešvalodu zināšanu apguvē. Vismaz 65% iedzīvotāju runā divās vai vairākās svešvalodās, ierindojoties 2. vietā Eiropas Savienībā.

Slovēnija un Slovākija tik bieži tiek jauktas kā valstis, ka vismaz reizi mēnesī abu valstu vēstniecību pārstāvji satiekas, lai apmainītos ar nepareizi adresētiem pasta sūtījumiem.

Kremnica ir pilsēta Slovākijā, kurā atrodas pasaulē vecākā monētu kaltuve. Tajā tiek kaltas Slovākijas eiro monētas.

Slovākija bija un joprojām ir valsts, kurā izgudroti daudzi pasaulē nozīmīgi izgudrojumi – izpletnis, helikopters, siltumsūknis, mākslīgā cilvēka roka, bezvadu sakari un daudzi citi galvu reibinoši atklājumi.

SLOVĀKU VALODAS ALFABĒTS

Slovāku valodā lieto paplašinātu latīņu alfabētu, kas papildināts ar burtkopām „dz”, „dž” un „ch”. Atsevišķi alfabēta burti papildināti ar dažām diakritiskajām zīmēm (garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, umlautu un cirkumfleksu). Slovāku alfabēts sastāv no 46 burtiem, kas to padara par garāko slāvu un Eiropas alfabētu. (A a, Á á, Ä ä, B b, C c, Č č, D d, Ď ď, Dz dz, Dž dž, E e, É é, F f, G g, H h, Ch ch, I i, Í í, J j, K k, L l, Ĺ ĺ, Ľ  ľ, M m, N n, Ň ň, O o, Ó ó, Ô ô, P p, Q q, R r, Ŕ ŕ, S s, Š š, T t, Ť ť, U u, Ú ú, V v, W w, X x, Y y, Ý ý, Z z, Ž ž).

Slovāku valodā ir 11 patskaņu (seši īsie un pieci garie), 27 līdzskaņi un 4 divskaņi. Tiek izšķirti gan lielie, gan mazie burti. Tai raksturīga no uzsvara neatkarīga patskaņu garuma opozīcija, balsīgu/nebalsīgu līdzskaņu opozīcija, asimilācija balsīguma ziņā vai fonētiski sarežģīti līdzskaņu sablīvējumi. Pati valoda ir ļoti fonētiska, vārdu izruna sakrīt ar rakstību.

CIK SAREŽĢĪTA IR SLOVĀKU VALODA?

Slovāku valoda nav viegla valoda. Slovāku valodu līdzīgi kā latviešu valodu nav viegli apgūt, tās apguvei būtu nepieciešamas vismaz 44 nedēļas jeb 1100 mācību stundu. Taču eksperti uzsver, ka, lai varētu brīvi runāt profesionālā līmenī slovāku valodā, būtu nepieciešami vismaz 12 studiju gadi, prakses, valodas lietošanas ikdienā un smaga darba.

Iemesls ir slovāku valodas sarežģītā gramatika un gramatiskās iezīmes, kas nav raksturīgas citām valodām. Tajā ir 10 vārdšķiru, kas ir lokāmas un nelokāmas. Lietvārdi, īpašības vārdi, vietniekvārdi un skaitļa vārdi ir deklinējami, darbības vārdi konjugējami, īpašības un apstākļa vārdiem ir salīdzināmās pakāpes. Slovāku valodas gramatiskā bagātība prasīs nopietnu darbu, koncentrēšanos un laiku valodas apguvējam.

KUR UN CIK DAUDZ RUNĀ SLOVĀKU VALODĀ?

Slovāku valodā runā aptuveni 4,5 miljoni cilvēku Slovākijā, kā arī slovāku diasporā pasaulē (kopā gandrīz 2,8 miljoni cilvēku – galvenokārt ASV un Čehijā, mazāk Ungārijā, Polijā, Lielbritānijā, Balkānos, Kanādā, Austrālijā un citur). Tā ir Slovākijas Republikas oficiālā valoda, kā arī kopš 2004. gada viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Kopš 1995. gada ir spēkā likums par valsts valodu: tas aizsargā slovāku valodu un nodrošina pilsoņiem tiesības sarunāties tajā gan mutvārdos, gan rakstiski un mācīties to skolās. Tas regulē slovāku valodas lietošanu dažādās jomās: oficiālajā saziņā ar valsts iestādēm, izglītībā, plašsaziņas līdzekļos.

SLOVĀKU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Mūsu tulkošanas birojs Skrivanek nodarbojas gan ar tipveida dokumentu rakstiskajiem un mutiskajiem tulkojumiem, gan notariāli apliecinātiem tulkojumiem. Nodrošinām arī tekstu slovāku valodā korektūru un stilistisko uzlabošanu, ja nepieciešams, tiek veikta redaktūra un terminoloģijas pārbaude. Korporatīvājiem klientiem visbiežāk veicam šādus tulkojumus no/uz slovāku valodu – mājaslapu un e-komercijas satura tulkojumus, reklāmas saukļu, mārketinga tekstu adaptāciju, juridisko tekstu, tiesību aktu un produktu etiķešu tulkojumus. Fiziskām personām veicam personu apliecinošo dokumentu, laulību apliecību, bērnu dzimšanas apliecību, izglītības dokumentu, pases, medicīnisko dokumentu u. c. notariāli apliecinātus tulkojumus.

SLOVĀKU VALODA BIZNESĀ

Slovāki pēc dabas nav runīgi, dodot priekšroku netiešai un piesardzīgai komunikācijai. Sadarbības partneriem jābūt gataviem lasīt starp rindiņām. Tas nenozīmē, ka slovāki cenšas kaut ko slēpt, tikai to, ka viņi nav pieraduši izteikt savas domas pilnīgi svešiem cilvēkiem. Slovāki ir pazīstami ar savu vēso prātu un atturīgu attieksmi. Saziņa ar rokām vai mežonīga žestikulācija nav raksturīga slovāku uzvedībai.

Daudzi cilvēki, kas Slovākijas Republikā ieņem vadošus amatus, pārvalda vairākas valodas. Lielākā daļa runā angļu, krievu un vācu valodā, un cilvēki no Slovākijas dienvidiem varētu runāt arī ungāru valodā. Kopumā dienvidos vecāka gadagājuma cilvēki nedaudz runā vāciski, krieviski, angliski un ungāru valodā. Jaunākā paaudze galvenokārt lieto angļu valodu kā otro valodu, bet populāras ir arī franču un vācu valodas.

Lielākā daļa jauno uzņēmēju brīvi runā angļu valodā, un tas nozīmē, ka nav nepieciešams tulks darījumu sarunām. Bet ir vēlams iemācīties dažas saveicināšanās un pieklājības frāzes slovāku valodā, lai jau tikšanās sākumā pārliecinātu slovāku potenciālo biznesa partneri, ka sadarbība ar viņu būs godīga, cieņpilna un jums svarīga.

Attieksmei un vērtībām ir liela nozīme, mēģinot attīstīt biznesa attiecības starp divām kultūrām vai valstīm. Slovāki ir labi pazīstami ar savu profesionalitāti un saprātīgumu biznesā. Viņi ir draudzīgi, taču atturīgi, un būs nepieciešamas dažas vizītes, lai jūs iepazītu, pirms viņi patiešām varēs justies ērti kopā ar jums.

Ārpus Slovākijas robežām slovāku valodu kā biznesa valodu praktiski nelieto.

SLOVĀKI LATVIJĀ

Sākotnēji Čehoslovākijas Republika nodibināja diplomātiskās attiecības ar Latviju jau 1922. gadā. Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 1993. gada 1. janvārī, kad izveidojās divas neatkarīgas valstis − Čehijas Republika un Slovākijas Republika. Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā Slovākija ir atvērusi vēstniecību. Vēstniecība tika atklāta 2000. gada 5. novembrī.

Slovākijas vēstniecības Rīgā misija ir vispusīgi attīstīt sadarbību starp Slovākiju un Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku politiskās, ekonomiskās un kultūras jomas padziļināšanai.

Sadarbība ar Slovākiju kopumā nav aktīva, nav noslēgti divpusēji starpvaldību vai starpministriju līgumi par sadarbību izglītībā un zinātnē. Tomēr vairākām Latvijas augstskolām ir sadarbības partneri Slovākijā un sadarbība notiek Erasmus+ programmas ietvaros. Ar Slovākijas augstākās izglītības iestādēm sadarbojas Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Juridiskā augstskola, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Biznesa augstskola „Turība”, Vidzemes Augstskola, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Banku augstskola, Transporta un sakaru institūts, Liepājas universitāte. Slovākija arī piedāvā stipendijas Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam. Latvijas Zinātņu akadēmija ir noslēgusi veiksmīgu divpusējās sadarbības līgumu ar Slovākijas Zinātņu akadēmiju.

Starp Latvijas Nacionālo bibliotēku un Slovākijas Nacionālo bibliotēku ir noslēgts savstarpējās sadarbības līgums.

Noris arī abu valstu sadarbība aizsardzības jomā. Vairākkārtēji Slovākijas karavīri ir uzturējušies Latvijā NATO kaujas apmācībās. 2022. gada 2. martā Daugavpils Rotko mākslas centrā tika atklāta Slovākijas mākslinieku Janas Mahatovas un Pētera Mahata juvelierdarbu izstāde „Prāta atbalss”. Abi mākslinieki ir ierindojami starp Slovākijas vadošajiem juvelieriem. Izstādes projekts ir liels solis Daugavpils ceļā uz „Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” statusa iegūšanu.

Mutiskie un rakstiskie tulkojumi slovāku valodā
Kvalitatīvi slovāku valodas tulkojumi, tulkošanas birojs Skrivanek

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM UZ UN NO SLOVĀKU VALODAS:

SLOVĀKU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

slovāku–latviešu; latviešu–slovāku; slovāku–lietuviešu; lietuviešu–slovāku; igauņu–slovāku; slovāku–igauņu; angļu–slovāku; slovāku–angļu; krievu–slovāku; slovāku–krievu; poļu–slovāku; slovāku–poļu; ukraiņu–slovāku; slovāku–ukraiņu; čehu–slovāku; slovāku–čehu; vācu–slovāku; slovāku–vācu; spāņu–slovāku; slovāku–spāņu; franču–slovāku; slovāku–franču; itāļu–slovāku; slovāku–itāļu; dāņu–slovāku; slovāku–dāņu; zviedru–slovāku; slovāku–zviedru; norvēģu–slovāku; slovāku–norvēģu; somu–slovāku; slovāku–somu u. c.