Scroll Top

Tulkošana un citi valodu risinājumi būvniecības nozarei

1

Tulkošana un citi valodu risinājumi būvniecības nozarei

1

Strādājot būvniecības nozarē, jūs lieliski zināt, cik būtiska ir precizitāte un termiņu ievērošana. Jūs esat profesionāļi, kas cenšas nepieļaut atkāpes, jo saprotat, cik nozīmīgas ir nianses, un jums ir svarīgi, lai partneri savus uzdevumus uztvertu tikpat atbildīgi.

Skrivanek nodrošina akurātus un tehniski precīzus rakstiskos un mutiskos tulkojumus būvniecības nozares uzņēmumiem, kā arī skrupulozi ievēro definētos izpildes termiņus. Mūsu komandā ir valodu speciālisti ar pieredzi un zināšanām būvniecības nozarei specifiskos jautājumos, turklāt mūsu pieredzējušie projektu vadītāji spēj nodrošināt raitu darba ritmu pat īpaši sarežģītos projektos.

Neatkarīgi no tā, vai jums nepieciešams tulkojums rakstītam tekstam vai arī vajadzīgi tulka pakalpojumi klātienē dažādās biznesa tikšanās, Skrivanek valodu speciālisti nodrošinās kvalitatīvu rezultātu visiem tulkojamiem materiāliem, tostarp korporatīvajiem izdevumiem, konkursu nolikumiem un specifikācijām, dažādiem mārketinga materiāliem, tehnisko projektu dokumentācijai un citiem tekstiem, pēc kuriem jums radusies nepieciešamība.

Mūsu valodas speciālistu komandu veido ne tikai cilvēki ar filoloģisko izglītību, bet arī speciālisti ar izglītību un pieredzi inženiertehniskajās zinātnēs, kas ir būtiski specifiskas terminoloģijas pareizā izmantošanā. Ēku celtniecība, ceļu un maģistrāļu būvniecība, dažādi specializētie būvdarbi iekštelpās, elektroinstalāciju ierīkošana, arhitektu pakalpojumi, kā arī citi būvniecības nozares darbi – mums rūp nianses, jo tikai tā var nodrošināt tehniski precīzu un visām prasībām atbilstošu tulkojumu.

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI BŪVNIECĪBAS NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
 • tehnisko dokumentāciju projektiem un atsevišķiem to posmiem;
 • dažādus mārketinga materiālus digitālā un drukātā formātā, tostarp dažādus pārdošanas materiālus, produktu faktu lapas un bukletus;
 • rasējumu un shēmu tulkojumus un to noformēšanu, tostarp DTP pakalpojumus;
 • būvniecības līgumus, noteikumus un licences;
 • tāmes un sertifikātus;
 • tulkojumus arhitektūras nozarei;
 • sinhrono vai secīgo tulkošanu dažādos pasākumos, tostarp konferencēs, biznesa pusdienās vai vakariņās, kā arī darījumu tikšanās laikā;
 • specializētās valodu mācības;
 • kā arī citus jums nepieciešamus pakalpojumus.

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI BŪVNIECĪBAS NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
 • tehnisko dokumentāciju projektiem un atsevišķiem to posmiem;
 • dažādus mārketinga materiālus digitālā un drukātā formātā, tostarp dažādus pārdošanas materiālus, produktu faktu lapas un bukletus;
 • rasējumu un shēmu tulkojumus un to noformēšanu, tostarp DTP pakalpojumus;
 • būvniecības līgumus, noteikumus un licences;
 • tāmes un sertifikātus;
 • tulkojumus arhitektūras nozarei;
 • sinhrono vai secīgo tulkošanu dažādos pasākumos, tostarp konferencēs, biznesa pusdienās vai vakariņās, kā arī darījumu tikšanās laikā;
 • specializētās valodu mācības;
 • kā arī citus jums nepieciešamus pakalpojumus.

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.