Scroll Top

Tulkojumi un citi valodu risinājumi čehu valodā

1

Tulkojumi un citi valodu risinājumi čehu valodā

1

TULKOJUMI ČEHU VALODĀ / TULKOT ČEHU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI ČEHU VALODĀ?

Tulkojumu cena no un uz čehu valodu tiek noteikta katram pasūtījumam atsevišķi. Cenas noteikšanā tulkošanas projektu vadītāji ņem vērā vairākus tieši jūsu pasūtījumam raksturīgus aspektus, piemēram, mutisko un sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, pasākuma tehniskais nodrošinājums, tulku skaits utt. Rakstisko tulkojumu cenu veido vārdu skaits dokumenta vai teksta oriģinālā, tulkojuma izpildes termiņi, terminoloģijas sarežģītība, atkārtojumi tekstā, grafiskā apstrāde un formatēšana, koriģēšana, redaktūra, kā arī citi papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, gan rakstisko, gan mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz čehu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Skrivanek Baltic biroja tulkošanas projektu vadītāji vienmēr sniegs detalizētu informāciju par tulkojuma cenu pirms katra tulkošanas projekta uzsākšanas. Parasti cenas piedāvājums tiek sagatavots 30 minūšu laikā. Rakstiskajiem tulkojumiem, nosakot cenu, tiek ņemts vērā vārdu skaits avota tekstā, atkārtojumi tajā, grafisko elementu sarežģītība un citi parametri. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim tulkojamo materiālu mūsu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM ČEHU VALODĀ:

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Meklējiet valodu risinājumus čehu valodā? Sazinieties ar mums!

TULKOJUMI ČEHU VALODĀ / TULKOT ČEHU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI ČEHU VALODĀ?

Tulkojumu cena no un uz čehu valodu tiek noteikta katram pasūtījumam atsevišķi. Cenas noteikšanā tulkošanas projektu vadītāji ņem vērā vairākus tieši jūsu pasūtījumam raksturīgus aspektus, piemēram, mutisko un sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, pasākuma tehniskais nodrošinājums, tulku skaits utt. Rakstisko tulkojumu cenu veido vārdu skaits dokumenta vai teksta oriģinālā, tulkojuma izpildes termiņi, terminoloģijas sarežģītība, atkārtojumi tekstā, grafiskā apstrāde un formatēšana, koriģēšana, redaktūra, kā arī citi papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, gan rakstisko, gan mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz čehu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Skrivanek Baltic biroja tulkošanas projektu vadītāji vienmēr sniegs detalizētu informāciju par tulkojuma cenu pirms katra tulkošanas projekta uzsākšanas. Parasti cenas piedāvājums tiek sagatavots 30 minūšu laikā. Rakstiskajiem tulkojumiem, nosakot cenu, tiek ņemts vērā vārdu skaits avota tekstā, atkārtojumi tajā, grafisko elementu sarežģītība un citi parametri. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim tulkojamo materiālu mūsu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM ČEHU VALODĀ:

Meklējiet valodu risinājumus čehu valodā? Sazinieties ar mums!

INTERESANTI FAKTI PAR ČEHU VALODU UN ČEHIJU

Valodas patiesībā ir apbrīnojami aizraujošas. Nenoliedzami, to nozīme ir milzīga, jo neviena tauta, neviena civilizācija nav varējusi pastāvēt bez savas valodas. Tā ir mentalitātes, tradīciju, noteiktas cilvēku grupas kopības un vienotības avots. Mēdz teikt, ka valoda ir cilvēka dvēseles spogulis! Valodas identificē dažādas cilvēku grupas, parādot savu unikālo skatījumu un veidu, kā viņi mijiedarbojas ar pasauli. Dažādu notikumu un cilvēku ietekme rada, maina un strukturē valodas. Viena no interesantākajām pasaules valodām ir čehu valoda. Šai valodai ir sava vēsture, kas ir ļoti interesanta, sena un bagāta.

  • Čehu valoda gandrīz izzuda 17. gadsimtā. Tajā laikā Bohēmiju (tagadējo Čehijas Republiku) pārvaldīja vāciski runājošā Hābsburgu dinastija. Hābsburgi piespieda Bohēmijas iedzīvotājus publiski runāt tikai vācu valodā. Ikvienam, sākot no inteliģences aprindām un beidzot ar zemniekiem, bija jāievēro šis jaunais likums. Tajā laikā Bohēmijā bija sena leļļu teātra tradīcija. Kokgriezēji tur izgatavoja ārkārtīgi skaistas marionetes – un marionetes savās publiskajās izrādēs drīkstēja “runāt” čehu valodā. Daudzi uzskata, ka marionetes (un leļļu teātra mākslinieki) izglāba čehu valodu no izzušanas.
  • Čehu valoda ir vienīgā oficiāli atzītā valoda, kurā lieto burtu ř. Tas ir gandrīz unikāls tikai čehu valodai – pārējās valodas, kurās lieto burtu ř, ir radniecīgā Vācijas augšsorbu valoda un atsevišķos norvēģu valodas dialektos.
  • Čehu lielo burtu lietojums ir sarežģīts. Patiesībā tikai 70% čehu valodā runājošo zina, kā pareizi lietot lielos burtus.
  • Pirmās frāzes, ko bērni čehu valodā iemācās lasīt, ir “gaļa” un “sāls”. Kad čehu bērni mācās lasīt, viņi izmanto slabikář (ābeci). Un pirmās frāzes, ko lasa mazās čehu atvases ir tikai par gaļu un sāli:

Máma mele maso ─Mamma maļ gaļu;
Ema má mísu ─ Emmai ir bļoda;
Máme mísu masa ─ Mums ir gaļas bļoda;
Máme maso a sůl ─Mums ir gaļa un sāls.

  • Čehiem ideja par pareizrakstības konkursiem šķiet diezgan dīvaina. Čehu skolēni nepavada stundas klasē, mācoties pareizrakstību. Valodai ir viena no fonētiskākajām ortogrāfijām (pareizrakstības un izrunas sistēmām) no visām Eiropas valodām, tāpēc to bieži izmanto kā paraugu fonologi.
  • Kārļa Universitāte Prāgā, kas dibināta 1348. gadā, ir senākā universitāte Centrāleiropā.
  • Pirmā plaši zināmā Holivudas kinofilma, kas tika filmēta Prāgā, bija Toma Krūza filma “Neiespējamā misija”.
  • Cukura graudiņi par prieku tējas dzērājiem visā pasaulē kļuva populāri līdz ar čehu izcelsmes izgudrotāja Jakuba Krištofa Rada izgudroto cukurgraudiņu veidošanas iekārtu (patentēta 1843. gadā).
  • Skřivánek čehu valodā ir populārs uzvārds un nozīmē ‘cīrulis’.

ČEHU ALFABĒTS

Līdz 13. gadsimtam čehu valodas pierakstam lietoja latīņu alfabētu, bet ar laiku, palielinoties rakstīto tekstu apjomam, alfabēts tika papildināts ar rakstu zīmēm, kas precīzi atainoja čehu valodas izrunai raksturīgās skaņas. Mūsdienās lieto latīņu alfabētu, kas papildināts ar burtkopu ch. Atsevišķi alfabēta burti tika papildināti ar diakritiskajām zīmēm. Čehu alfabēts sastāv no 42 grafēmām: A a, Á á, B b, C c, Č č, D d, Ď ď, E e, É é, Ě ě, F f, G g, H h, Ch ch, I i, Í í, J j, K k, L l, M m, N n, Ň ň, O o, Ó ó, P p, Q q, R r, Ř ř, S s, Š š, T t, Ť ť, U u, Ú ú, Ů ů, V v, W w, X x, Y y, Ý ý, Z z, Ž ž. Čehu valodā ir desmit patskaņu (pieci īsie un pieci garie), 27 līdzskaņi (ieskaitot savdabīgo čehu fonēmu ř) un viens divskanis.

CIK SAREŽĢĪTA IR ČEHU VALODA?

Čehu valoda ir rietumslāvu valoda, un tā ir viena no visgrūtāk apgūstamajām slāvu valodām, galvenokārt tāpēc, ka tajā ir daudz sarežģītu gramatikas likumu un to ir sarežģīti izrunāt, cieto un mīksto līdzskaņu dēļ, jo šīs skaņas nav raksturīgas citām valodām. Čehu valodu klasificē kā ļoti grūtu valodu, kuras apgūšanai pamata sarunvalodas līmenī nepieciešamas vismaz 44 nedēļas jeb 1100 stundas. Dažos čehu vārdos vispār nav patskaņu. Piemēram, populārajā čehu mēles mežģī “strč prst skrz krk”, kas nozīmē ‘iebāzt pirkstu kaklā’ vispār nav patskaņu. Lietvārdiem ir dzimte, skaitlis un locījums. Čehu valodā ir trīs dzimtes: nekatrā, sieviešu un vīriešu dzimte. Ir divi skaitļi – daudzskaitlis un vienskaitlis. Locījumi ir septiņi: nominatīvs, ģenitīvs, datīvs, akuzatīvs, vokatīvs, lokatīvs, instrumentālis. Dažiem lietvārdiem ir tikai vienskaitļa forma, dažiem – daudzskaitļa, bet dažiem lietvārdiem (sevišķi ķermeņa daļu nosaukumiem, kuri ir pa pāriem) ir saglabājušās senā divskaitļa formas paliekas. Patiesībā nav vieglu vai grūtu valodu, galvenais ir motivācija, iepriekšēja pieredze valodu apguvē, laiks. Čehu valoda tiek raksturota kā ļoti skaista valoda, tā ir melodiska, kaut arī daudzu vārdu izruna var sagādāt grūtības tiem valodu pratējiem, kuru dzimtās valodas pamatā ir latīņu valoda. Cilvēkiem, kuri runā kādā no slāvu valodām, čehu valodas apguve būs krietni vieglāka.

Skrivanek, rakstiskie un mutiskie tulkojumi čehu valodā
Dokumentu tulkojumi čehu valodā

KUR UN CIK DAUDZ RUNĀ ČEHU VALODĀ?

Čehu valodā runā gandrīz 12 miljoni cilvēku Čehijā un Slovākijas pierobežā ar Čehiju, kā arī čehu diasporās visā pasaulē (pamatā Rietumeiropā – Vācijā un Austrijā, nedaudz ASV, Kanādā un Austrālijā). Tā ir Čehijas Republikas oficiālā valoda, kopš 2004. gada arī viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

ČEHU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Skrivanek Baltic lingvistu, tulku un tulkotāju komanda parūpēsies gan par tipveida dokumentu rakstiskajiem tulkojumiem, sarežģītiem tehniskajiem tulkojumiem, gan arī notariāli apliecinātiem tulkojumiem. Tulkošanas birojs Skrivanek nodrošina arī tekstu čehu valodā korektūru un stilistisko uzlabošanu. Tāpat mūsu valodas eksperti konsultē par čehu kultūras atšķirībām, lietišķo etiķeti, vēsturi un tradīcijām.

Biznesa klientiem visbiežāk veicam šādus tulkojumus no/uz čehu valodu – mājaslapu, produktu aprakstus, multimediju un e-komercijas satura tulkojumus, reklāmas saukļu pielāgošanu un lokalizējam programmatūras, strādājam ar sadarbības līgumu, tiesību aktu, tiesu nolēmumu un uzņēmējdarbības dokumentācijas tulkošanu. Veicam arī secīgo tulkošanu lietišķās vai cita veida sarunās, konferencēs un citos pasākumos, tiešsaistē Zoom vidē vai citās mūsu klientiem ērtās tiešsaistes platformās. Fiziskām personām veicam personu apliecinošo dokumentu, laulību apliecību, bērnu dzimšanas apliecību, izglītības dokumentu, pases, medicīnisko dokumentu u. c. tulkojumus.

ČEHU VALODA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

Mūsdienās biznesa un profesionālajā pasaulē vairāku valodu zināšanas ir ļoti liela vērtība. Svešvalodu iemaņas vienmēr tiks augstu novērtētas no jūsu ārvalstu sadarbības partneru un klientu puses. Valodu zināšanas lauž stereotipus un mazina kultūras atšķirības, padarot jebkuru komunikāciju cieņpilnu, vērtīgu un saprotamu. Saskaņā ar Pasaules Bankas datiem, Čehijas Republika 2020. gadā bija 41. vietā no 189 valstīm visā pasaulē Uzņēmējdarbības uzsākšanas vienkāršības ziņā. Kā noris biznesa sarunas ar čehu uzņēmējiem? Čehi pēc būtības nav runīgi, savā pieejā mēdz būt netieši un piesardzīgi, līdz pat tiktāl, ka jālasa starp rindām. Tas nenozīmē, ka čehi mēģina kaut ko slēpt, bet gan to, ka viņi vienkārši nav pieraduši izteikt savas domas pilnīgi svešam cilvēkam. Saziņa ar rokām vai žestikulācija nav raksturīga čehu uzvedībai. Jāapzinās, ka acu kontakta uzturēšana ir svarīga daļa biznesa tikšanās laikā; tas parāda jūsu interesi par sarunu un to, ka jūs klausāties un iedziļināties teiktajā. Čehijā biznesā stingri norobežo darbu no privātās dzīves, kas nozīmē, ka čehi nelabprāt vēlas runāt par darbu pēc sava oficiālā darbalaika. Tas ir komunisma laika politiskā klimata mantojums, taču situācija mainās, jaunākajai paaudzei pieņemot atvērtāku pieeju uzņēmējdarbībai. Daudzi cilvēki, kuri ieņem vadošus amatus Čehijas Republikā, runā vairākās valodās. Daudzi čehi runā angļu, krievu un/vai vācu valodā. Vidējā gājuma cilvēki, vecāki par 50 gadiem, nedaudz runā vāciski, krieviski un angliski, savukārt jaunākā paaudze lielākoties runā angļu valodā, lai gan populāra ir arī franču un vācu valoda. Augstskolu absolventi runās vairākās svešvalodās salīdzinājumā ar pārējiem iedzīvotājiem. Lielākā daļa jaunāko vadītāju brīvi runā angļu valodā, un tas nozīmē, ka nebūs nepieciešams tulks darījumu sarunām. Iesakām vienmēr pirms tikšanās ar ārvalstu biznesa partneri noskaidrot, vai būs nepieciešams tulks. Vēlams pirms tikšanās sākuma iemācīties dažas sveicināšanās un pieklājības frāzes, lai izrādītu cieņu pret jūsu potenciālo sadarbības partneri. Čehijas mazie un vidējie uzņēmumi atzinīgi vērtē katru iespēju veikt darījumus ar ārvalstu partneriem. Čehijas uzņēmumu pārstāvjus varat satikt arī semināros un konferencēs ārzemēs. Čehu valodai nav būtiska loma pasaules biznesa arēnā, jo lielākā daļa čehu uzņēmēju attīsta savu biznesu savā valstī.

ČEHI LATVIJĀ

1991. gada 9. septembrī Čehoslovākijas Federatīvā Republika atjaunoja diplomātiskās attiecības ar Latvijas Republiku. Latvijas un Čehijas diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 1993. gada 1. janvārī, kad pēc Čehoslovākijas sadalīšanās izveidojās divas neatkarīgas valstis – Čehijas Republika un Slovākijas Republika. Čehijas vēstniecība atrodas Rīgā. Latvijai un Čehijai ir aktīva divpusējā sadarbība aizsardzības jomā un sadarbība NATO ietvaros. Čehija ir viena no NATO dalībvalstīm paplašinātās klātbūtnes daudznacionālajā kaujas grupā Latvijā. Kopš 2018. gada jūnija ap 50–60 Čehijas Bruņoto spēku karavīru piedalās NATO kaujas grupā Latvijā un Ādažu militārajā bāzē atradīsies līdz 2023. gadam. Sadarbības līgumi ir virknei Latvijas un Čehijas augstskolu, kā arī sadarbība Erasmus+ ietvaros. Latvijas Universitātei ir sadarbības līgums ar Kārļa Universitāti, Liepājas Universitātei – ar Masarika Universitāti, Kultūras akadēmijai – ar Janāčeka Mūzikas un teātra akadēmiju Brno. Sadarbības līgumi ar Čehiju ir arī Rīgas Tehniskajai universitātei, Latvijas Lauksaimniecības universitātei, Latvijas Jūras akadēmijai, Latvijas Mūzikas akadēmijai, Daugavpils Universitātei, Rīgas Stradiņa universitātei, Banku augstskolai. Sadarbība ar Čehiju kultūras jomā ir ļoti daudzveidīga. Viens no interesantākajiem faktiem abu valstu sadarbības jomā ir Čehijas vēsturisko ēku restaurācijas uzņēmuma “Miloš Gavenda” piedalīšanās Rundāles, Bauskas, Cēsu, Turaidas, Raunas piļu un Rīgas Doma restaurācijā. Restaurators Milošs Gavenda bija Bauskas pils restaurācijas darbu vadītājs kopš 1996. gada. 2021. un 2022. gadi ir vēsturiski nozīmīgi Baltijas valstu attiecībās ar Čehiju. Tie iezīmē abu valstu diplomātisko attiecību simtgadi. 1921. gada 29. decembrī Čehoslovākija atzina trīs Baltijas valstis de jure, par to iesniedzot Latvijai notu 1922. gada 5. janvārī. Par godu simtgadei Čehijā tika rīkoti vairāki pasākumi: 2022. gada 7. aprīlī Prāgā Eiropas filmu dienu festivālā bija skatāma režisora Viestura Kairiša vēsturiskā drāma “Pilsēta pie upes”. 2022. gada 7. aprīlī Čehijas Nacionālajā bibliotēkā Prāgā Baltijas valstu pārstāvji atklāja kopīgo izstādi par godu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas diplomātisko attiecību ar Čehiju simtgadei “Čehijas – Baltijas gadsimts: Literatūra”. Izstāde tika veltīta Čehijas un Baltijas valstu literārās tradīcijas ievērojamākajiem vēsturiskajiem posmiem un sniedza ieskatu par to literārajos tulkojumos. Ekspozīcija atklāja dažādos laika posmos tapušos tulkojumus ─ gan Čehoslovākijas pirmās Republikas laikā, laikā no Otrā pasaules kara beigām un līdz 1989. gadam, kā arī pēc Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas 1989. gada izdotos tulkojumus. Izstāde arī stāstīja par Baltijas valstu literatūras tulkotājiem un baltistikas studijām, īpaši izceļot Baltijas literātu popularizētāju Čehijā, tulkotāju Radegastu Paroleku. Izstādē Latvijas literatūru pārstāvēja tādi rakstnieki kā Rainis, Rūdolfs Blaumanis, Regīna Ezera, Alberts Bels, Pauls Bankovskis, Inga Ābele, Sandra Kalniete un citi. Šo un citu autoru darbi, kas bija apskatāmi izstādē, ikdienā glabājas Čehijas Nacionālajā bibliotēkā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM ČEHU VALODĀ:

ČEHU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

čehu–latviešu; latviešu–čehu; čehu–lietuviešu; lietuviešu–čehu; igauņu–čehu; čehu–igauņu; angļu–čehu; čehu–angļu; krievu–čehu; čehu–krievu; poļu–čehu; čehu–poļu; ukraiņu–čehu; čehu–ukraiņu; čehu–rumāņu; rumāņu–čehu; vācu–čehu; čehu–vācu; spāņu–čehu; čehu–spāņu; franču–čehu; čehu–franču; itāļu–čehu; čehu–itāļu; dāņu–čehu; čehu–dāņu; zviedru–čehu; čehu–zviedru; norvēģu–čehu; čehu–norvēģu; somu–čehu; čehu–somu, přeložit do češtiny u. c.