Scroll Top

Tulkošana un citi valodu pakalpojumi jurisprudences nozarei

1

Tulkošana un citi valodu pakalpojumi jurisprudences nozarei

1

Jūsu pārstāvētā jurisprudences nozare ietekmē neskaitāmas norises un procesus, tostarp pat cilvēku likteņus, tieši tāpēc jūs kā neviens cits apzināties, cik liela nozīme ir precīzai vārdu izvēlei un domas formulējumam. Skrivanek valodu speciālisti labi orientējas tiesību sistēmas īpatnībās, un mūsu veiktie tulkošanas pakalpojumi ļaus jums koncentrēties tiešajam darbam.

Neatkarīgi no tā, vai jums nepieciešams tulkojums līgumiem, likumiem un normatīvajiem aktiem, tiesu nolēmumiem vai arī vajadzīgs tulks, kurš piedalās tiesvedībā, Skrivanek valodu speciālisti ar prieku sniegs nepieciešamo atbalstu. Vajadzības gadījumā varam nodrošināt arī sinhrono tulkošanu zīmju valodā.

Mūsu komandā strādā speciālisti, kuri pārzina juridisko tekstu tulkošanas īpatnības un spēj iztulkot avota valodas tekstu tā, lai tulkojumā precīzi būtu izteikts oriģinālā dokumenta saturs un tam būtu tāda pati juridiskā nozīme svešvalodā. Te jāatzīmē, ka, tulkojot juridiskus tekstus un dokumentus, mēs kā obligātu pieņemam nosacījumu ievērot dokumentu izstrādes un noformēšanas prasības.

Konfidencialitāte ir mūsu prioritāte, strādājot ar jebkuras nozares tekstiem un klientiem. Esam arī ISO 27001 un ISO 9001 sertificēts uzņēmums. Esam lepni un pateicīgi par aktīvu sadarbību ar dažādām valsts un pašvaldību institūcijām, ES aģentūrām un sabiedrībā zināmiem advokātu birojiem.

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI JURISPRUDENCES NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
 • likumu un citu normatīvo aktu un to projektu tulkojumus;
 • līgumu un to projektu tulkojumus;
 • tiesu nolēmumu, tiesu prakses un judikatūras tulkojumus;
 • prasības pieteikumu, sūdzību un iesniegumu tulkojumus;
 • pilnvaru tulkojumus;
 • slēdzienu, ekspertu atzinumu tulkojumus;
 • sinhrono vai secīgo tulkošanu dažādos pasākumos, arī ar tiesvedību saistītos procesos, tostarp sinhrono tulkošanu zīmju valodā;
 • specializētās valodu mācības dažādiem zināšanu līmeņiem;
 • asistenta pakalpojumus ārvalstu pārstāvjiem;
 • kā arī citus jums nepieciešamus pakalpojumus.

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI JURISPRUDENCES NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
 • likumu un citu normatīvo aktu un to projektu tulkojumus;
 • līgumu un to projektu tulkojumus;
 • tiesu nolēmumu, tiesu prakses un judikatūras tulkojumus;
 • prasības pieteikumu, sūdzību un iesniegumu tulkojumus;
 • pilnvaru tulkojumus;
 • slēdzienu, ekspertu atzinumu tulkojumus;
 • sinhrono vai secīgo tulkošanu dažādos pasākumos, arī ar tiesvedību saistītos procesos, tostarp sinhrono tulkošanu zīmju valodā;
 • specializētās valodu mācības dažādiem zināšanu līmeņiem;
 • asistenta pakalpojumus ārvalstu pārstāvjiem;
 • kā arī citus jums nepieciešamus pakalpojumus.

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.