Scroll Top

Dokumentu īstuma apliecināšana / legalizācija ar apostille

1
CSA Top 50, Nimdzi Top 75
Google vērtējums tulkošanas birojam Skrivanek

ĀRVALSTĪS IZSNIEGTU DOKUMENTU IZMANTOŠANA LATVIJAS REPUBLIKĀ

Ja dokuments ir izsniegts ārvalstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas “Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” dalībvalsts, tā īstumam ir jābūt apliecinātam ar apostille izdevējvalsts kompetentajā institūcijā.

Šādi apliecinātu dokumentu vairs nav nepieciešams atkārtoti apliecināt ar apostille Latvijas Republikā, jo Grieķijā vienreiz ar apostille apliecināts dokuments būs derīgs gan, piemēram, Latvijā, gan Polijā un citās vairāk nekā 100 Hāgas konvencijas dalībvalstīs.

Saskaņā ar Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu 1. pantu konvencija nav piemērojama dokumentiem, ko izdevuši diplomātiskie vai konsulārie darbinieki.

Šādus dokumentus var legalizēt ar apostille attiecīgajā vēstniecībā, kur izņemts dokuments, kā arī Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

LATVIJAS REPUBLIKĀ IZSNIEGTU DOKUMENTU IZMANTOŠANA ĀRVALSTĪS

Kopš 2019. gada 1. jūlija Latvijā izdotu publisku dokumentu, kas paredzēti izmantošanai valstī, kas ir 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, legalizāciju ar apostille veic zvērināts notārs.

Publiski dokumenti ir, piemēram, skolu un augstskolu diplomi, dzimšanas apliecības, izziņas par nesodāmību, laulības apliecības, izziņa par cilvēka veselības stāvokli u.tml., arī pilnvara, kas izdota Latvijā un izmantojama kādā citā valstī.

Ja dokuments ir izdots Latvijā, un to ir paredzēts izmantot valstī, kas nav Hāgas konvencijas dalībvalsts, to vispirms nepieciešams legalizēt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Turklāt elektroniski izsniegtus dokumentus pie zvērinātiem notāriem iespējams apostillēt arī attālināti.

NODERĪGI PADOMI PAR DOKUMENTU SAGATAVOŠANU

Lai veiktu notariāli apliecinātu tulkojumu, ir nepieciešams pilnībā noformēts un juridiski spēkā esošs dokuments. Dokumentā ir jābūt šādai informācijai:

  • dokumenta autora nosaukums;
  • dokumenta izveides datums;
  • dokumenta izveides, izdošanas un parakstīšanas vietas nosaukums;
  • paraksts (-i).

Papildu informāciju par dokumentu noformēšanu meklējiet 2010. gada 28. septembra Ministru Kabineta noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”. Lai apliecinātu dokumenta kopiju, ir noteikti nepieciešams dokumenta oriģināls, lai to varētu iesniegt notāram.

NEPIECIEŠAMA DOKUMENTA LEGALIZĀCIJA AR APOSTILLI? SAZINIETIES AR MUMS!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Pasūtītājs
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

Vai piesakieties tiešsaistes konsultācijai par dokumentu īstuma apliecināšanu (apostille) jau tūlīt!