17987
17994
18001
7562
 
 
 

Vai burts „a” ir pirmais burts latviešu alfabetā vai alfabētā?

Reizumis vārda pirmās zilbes uzsvara dēļ nav skaidrs, vai otrajā zilbē ir īss vai garš patskanis „e”. Vārds „alfabēts” cēlies no grieķu alfabēta pirmajiem diviem burtiem – „alpha” un „bēta”. Latviešu valodā grieķu alfabēta otrais burts rakstāms ar garu patskani „e”: bēta. Līdz ar to arī vārdā „alfabēts” šis patskanis ir garš.

Tātad „a” ir pirmais burts latviešu, latīņu un daudzu citu valodu alfabētā.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786