Scroll Top

Autors: Ance Lepse, Rīgas Tehniskā universitāte

ESEJA “VALODA – MANA IESPĒJA!”

Latviešu valoda ir mana iespēja saprasties gan ar sevi, gan citiem. Latviešu valoda ir mana iespēja dibināt ciešu saikni ar savu valsti un saviem tautiešiem. Latviešu valoda ir ne tikai mana iespēja, bet arī mana atbildība- mans pienākums to pilnveidot un popularizēt, rast risinājumus un tehnoloģijas, kā to kopt un novērtēt, kā arī attīstīt un saglabāt.

Lai gan valodnieku viedokļi par latviešu valodas izzušanu un izmiršanas draudiem dalās, es uzskatu, ka bažas ir pamatotas un izskaidrojamas ar dažādu demogrāfisku datu statistiku. Neskatoties uz to, esmu pozitīvi noskaņota un uzskatu, ka Latvijas jaunieši ir pietiekami kompetenti un mērķtiecīgi, lai neļautu savai valodai izzust un lai saglabātu to tikpat dzīvu un skanīgu.

Ja man jautātu, vai latviešu valodas nākotne ir drošās rokās, es teiktu- jā! Uzskatu, ka bieži neievērojam to, cik talantīgi ir mūsu valsts jaunieši un mākslinieki, kas spēj savu talantu attīstīt, ietērpjot latviešu valodu jomās, kā reps, dzeja, proza, jaunu terminu izstrāde, zinātne, un citi. Jāatzīst, ka finanšu un politikas aspekts bieži kalpo kā šķērslis latviešu valodas lietojumā, tālab daudzi izvēlas saturu veidot, piemēram, angļu valodā. Tomēr jācenšas rast atbildi uz jautājumiem par to, kas ir mūsu, latviešu valodas pārstāvju, patiesās vērtības un kā tās mijiedarbojas ar šiem materiālajiem apgrūtinājumiem, kā arī ko mēs vēlamies sasniegt, ko saglabāt, mainīt vai atjaunot.

Neņemot vērā latviešu un latviešu valodas runātāju nelielo skaitu attiecībā pret pārējiem pasaules iedzīvotājiem, mūsu valodas mantojums ir liels un krāšņs. Latviešu valodas vēsturiskie avoti  ieņem gan kino, gan mūzikas, literatūras, mākslas un citu jomu formu. Šis mantojums ir jauno valodas zinātnieku, pētnieku, skolotāju un entuziastu trumpis. Analizējot pieejamo materiālu, pētot valodas izmaiņas, modifikācijas, dažādas tendences un tieksmes, paveram durvis uz dziļu valodas izzināšanu un attīstību. Šo valodas mantojumu ir būtiski saglabāt un apkopot, ko mūsdienās atspoguļo nozare, ko dēvē par datu digitalizāciju.

Datu digitalizācijai un valodu tehnoloģijām, manuprāt, ir liela nozīme valsts valodas uzturēšanā un sargāšanā, kā arī šī mantojuma nodošanai no paaudzes paaudzē. Dažādu platformu izstrādāšana, kas apkopotu bagātīgo latviešu valodas materiāla apjomu visiem pieejamā un pārskatāmā formātā, ir viena no atslēgām latviešu valodas popularizēšanā un attīstībā. Avoti, kā Letonika un Tezaurs, ir ļoti noderīgi rīki darbā ar valodu. Uzskatu, ka latviešu valodas korpusa attīstība ir būtisks solis valodas apguvē un analīzē, kā arī kvalitatīva latviešu valodas mācību platformas vai aplikācijas izstrāde kļūs par vērtīgu mācību līdzekli un valodas stiprinājumu.

Kā jau minēju, latviešu valoda ir mana iespēja komunicēt un sajusties piederīga savai zemei un līdzcilvēkiem, kā arī pati esmu atbildīga un spēju ietekmēt savas dzimtās valodas pastāvēšanu nākotnē. Cilvēki lietas un vērtības bieži novērtē tikai tad, kad to jau vairs nav. Ir būtiski neliegt izjust šo pašu latviešu valodas mīlestību un cieņu mūsu bērniem un mazbērniem, kas arī ir un būs pelnījuši saukt latviešu valodu par savu dzimto valodu.

Comments (2)

Bjutiful

Katrina Pogule

Neko labāku neesmu lasījusi!

Comments are closed.