Scroll Top

Autors: Jekaterina Lapicka, Rīgas Stradiņa universitāte

ESEJA “VALODA – MANA IESPĒJA!”

Jau no agras bērnības mēs dzirdam apkārt cilvēku runu, mūsu vecāki runā dzimtā valodā, svešinieki sabiedriskās vietās runā valodās, kas nav saprotamas mūsu jaunajam prātam. Mēs strauji augam, attīstāmies un gribam izzināt pasauli. Valoda veido mūsu identitāti, nosaka piederību kādai sociālai grupai, tā glabā pagātnes noslēpumus, tautas paražas un tradīcijas, regulē mūsu uzvedību, domāšanu un dzīvesveidu. Valoda- tā ir mūsu iespēja dzīvot labāko dzīvi un atvērt jaunas robežas!

Es piedzimu krieviski runājošā ģimenē un no skolas laikiem mācījos latviešu un angļu valodu. Dzimtā valoda deva man iespēju iepazīties ar krievu klasiķu darbiem, apmeklēt teātri un baudīt izrādes. Tā apvieno cilvēkus un man ir prieks par to, ka es varu runāt krievu valodā ne tikai ģimenē, bet arī sabiedrībā. Cik forši ir saprast, ka blakus stāvošs cilvēks pārzina tavu dzimto valodu un tas uzreiz mazliet satuvina cilvēkus. Latviešu valoda liecina par manu identitāti, tās zināšanas dod man iespēju iegūt izglītību valsts iestādēs, sarunāties ar draugiem un kursabiedriem, iesaistīties kultūras pasākumos. Esmu lepna būt par latviešu tautas un nācijas pārstāvi un uzskatu, ka valoda ir jāaizstāv un jāsargā, jo tā ir mūsu valsts vērtība.

Starptautiskās valodas, īpaši angļu, deva man iespēju ceļot pa pasauli un brīvi sarunāties ar  citas valsts iedzīvotājiem, iepazīties ar to kultūru un tradīcijām, uzzināt jaunu informāciju tieši no pirmavota- cilvēka. Verbālā komunikācija ir ļoti nozīmīga mūsdienu tehnoloģiju ērā, ir svarīgi dalīties ar emocijām un pašizpausties. Manā nākotnes profesijā (sabiedrības veselības speciālists) neiztikt bez angļu valodas, lielākā daļa informācijas avotu, kas ir nepieciešami pētījumiem, ir angļu valodā. Ar angļu valodas palīdzību nākotnē es varu veidot noderīgus kontaktus, iepazīties ar kolēģiem no citām valstīm un sadarboties ar tiem. Skolā es arī mācījos vācu valodu, universitātē- latīņu valodu, kuras zināšanas obligāti noderēs veselības jomā. Tagad mans mērķis ir iemācīties franču valodu un nākotnē strādāt Beļģijā. Neviens nezina, kā pagriezīsies mūsu dzīve, bet es ieteicu jums sekot savām vēlmēm un ticēt, ka papildu zināšanas nekad nebūs liekas, jo tās mūs attīsta kā personību.

Es esmu radošs un daudzpusīgs cilvēks, kam patīk nodarboties ar mūziku. Es domāju, ka mūziku var uzskatīt par valodu, kas ir saprotama visiem. Mākslai tulkošana nav vajadzīga. Mūzika dod mums iespēju atslābināties, atbrīvot savu dvēseli no sāpēm un pārdzīvojumiem. Mūzika attīra mūsu dvēseli un neprasa neko pretī.

Nobeigumā, es gribu pateikt, ka mums ir tikai viena dzīve, kurai tieši TU esi valdnieks. Visas mums dotās iespējas jāizmanto uz visiem simts procentiem. Nekad neko nebaidieties, speriet soli pretī jaunam un interesantam, vairāk kontaktējieties dzīvē un mācieties jaunas valodas, jo valodu zināšanas atver pasaules durvis!