Scroll Top
Lāčplēša iela 87C, Rīga

Audio un video failu lokalizācija

1

Audio un video
failu lokalizācija

1

Mums ir viss nepieciešamais, lai realizētu jūsu projektu!

Kompetentie projektu vadītāji palīdzēs ar ieteikumiem un konsultēs par iespējamiem risinājumiem.

KAS IR AUDIO UN VIDEO MATERIĀLA LOKALIZĀCIJA?

Tā ir audio vai video faila pielāgošana konkrētā reģiona vai tirgus vajadzībām un lokālajām īpatnībām.

PASŪTĪJUMA IZPILDES METODES

Projekta sākums:

 • klients sagatavo iesniegÅ¡anai audio/video failu;
 • paskaidro projektu vadÄ«tājam projekta nosacÄ«jumus un mērÄ·i;
 • Å¡Ä« pakalpojuma saturs ir tieÅ¡i atkarÄ«gs no projekta mērÄ·iem, tādēļ klientam jābÅ«t atvērtam regulārai saziņai ar projektu vadÄ«tāju.

Sagatavošanās process:

 • audio/video faila analÄ«ze (tiek novērtēta iesniegtā faila kvalitāte un saturs);
 • klienta vēlmju apzināšana un noteikÅ¡ana;
 • aptuveno izmaksu aprēķināšana (izmaksas ir atkarÄ«gas no sarežģītÄ«bas pakāpes un izpildes termiņa).

Pasūtījuma izpilde:

 • teksta transkribēšana – audio/video failā dzirdamo un redzamo tekstu pārrakstÄ«Å¡ana, piefiksējot attiecÄ«go sekundi, kurā Å¡is teksts ir redzams vai dzirdams;
 • audio/video tulkoÅ¡ana (pēc teksta transkribēšanas teksts tiek iztulkots nepiecieÅ¡amajā valodā; tulkoÅ¡anu veic profesionāls tulkotājs);
 • transkribētā teksta koriģēšana un pielāgoÅ¡ana mērÄ·auditorijai (pēc tam darbs tiek dots korektoram, kurÅ¡ to koriģē un pielāgo auditorijai);
 • klienta apstiprinājums (pēc iepriekÅ¡minēto darbu veikÅ¡anas teksts tiek iesniegts klientam;
 • pēc klienta komentāru saņemÅ¡anas teksts tiek vajadzÄ«bas gadÄ«jumā mainÄ«ts);
 • tekstu ierunāšana (tekstu ierunāšanu veic profesionāli aktieri vai speciālisti, kam ir liela pieredze Å¡ajā jomā);
 • faila montāža (pēc tekstu ierunāšanas lokalizētais fails tiek samontēts);
 • faila nosÅ«tÄ«Å¡ana klientam.

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

RÄ«gas dome
RÄ«gas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.

NEPIECIEŠAMS KOMPLEKSS RISINĀJUMS
VAI KONSULTĀCIJA?

Sagatavosim jums piedāvājumu un nodrošināsim konsultāciju.

---
 • ---
 • Esmu Skrivanek klients
 • Google meklētājs
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Vides reklāma
 • Izstāde
 • Drauga/paziņas ieteikums
 • Reklāma drukātajos medijos
 

TIRGŪ JAU VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS!

Mums ir plaša pieredze tekstu tulkošanā par dažādām tēmām.

0
+
Valodu dažādās kombinācijās
0
+ milj.
Iztulkotu vārdu 2023. gadā
0
+
Valodu speciālistu
0
ISO sertifikāti