Skrivanek spēle par datņu formātiem un to paplašinājumiem

Atbildi uz 13 jautājumiem un uzzini, cik labi pārzini datņu formātus un to paplašinājumus!

Kurš ir grafiskās informācijas apmaiņas datnes formāta paplašinājums?

 
 
 

Kāda tipa datnēm tiek pieskaitīti šādi formāta paplašinājumi: AVI, ASF, MPEG?

 
 
 

Kurš ir attēlu redaktora ADOBE PhotoShop datņu formāta paplašinājums?

 
 
 

Populāru vektorgrafikas redaktoru formātu paplašinājumi ir:

 
 
 

Kuri no minētajiem datņu formātu paplašinājumiem ir arhīva datņu formāti?

 
 
 

Kāda tipa datnēm tiek pieskaitīti šādi formātu paplašinājumi: MP3, MP4, WAV?

 
 
 

Kāds paplašinājums tiek izmantots pārnēsājamo dokumentu datnes formātam?

 
 
 

Kuri no minētajiem datņu formātu paplašinājumiem apzīmē Microsoft Excel lietojumprogrammas datnes?

 
 
 

Kuri no minētajiem datņu formātu paplašinājumiem apzīmē Microsoft Word lietojumprogrammas datnes?

 
 
 

Kuri no minētajiem datņu formātu paplašinājumiem apzīmē Microsoft Powerpoint lietojumprogrammas datnes?

 
 
 

Kādas datnes apzīmē ar paplašinājumu EXE?

 
 
 

Kurš no paplašinājumiem apzīmē zudumradošās attēlu saspiešanas formātu:

 
 
 

Kuri no minētajiem datņu formātu paplašinājumiem apzīmē tīmekļa lappuses datnes?

 
 
 

Uzzini kādi ir populārākie datņu formāti, kurus ikdienā tulkojam!
 

Tulkošanas datņu formāti

22672
22679
22686