Scroll Top

Autors: Poļina Maļuhina, Daugavpils Universitāte

ESEJA “VALODA – MANA IESPĒJA!”

Valoda ir kā bezgalīgs klāsts, kas sniedz iespēju sazināties un noskaņoties pasaulei ap mums. Manai personībai valoda ir bijusi unikāla un aizraujoša iespēja, kas atvērusi durvis uz jaunām kultūrām, pieredzēm un interesantām perspektīvām.

Varu teikt, ka valoda ir pašizpausmes instruments. Uzskatu, ka katram cilvēkam ir savs individuālais saskarsmes stils, sava unikālā domu paušanas maniere, kas var būt noderīga jebkurā dzīves jomā. Valoda man ļauj dalīties savās idejās un uzskatos, kā arī mācīties no citiem.

Taču valoda ne tikai palīdz mums izteikt savas domas, bet arī palīdz saprast citus cilvēkus. Valoda ir atslēga svešām kultūrām, stāstiem un tradīcijām. Bez valodas zināšanām mēs nespētu pilnībā izprast citas kultūras, ideoloģijas un dzīvesveidu. Piemēram, valoda man ļauj lasīt grāmatas citās valodās, skatīties ārzemju filmas, komunicēt ar cilvēkiem no citām valstīm un iegūt jaunas zināšanas, ko pretējā gadījumā es nevarētu iegūt.

Turklāt valoda ir tilts starp cilvēkiem, kas ļauj veidot dziļas un noturīgas saites. Valoda ir ne tikai komunikācijas instruments, bet arī veids, kā izteikt savu mīlestību, draudzību un cieņu. Ar valodas palīdzību varam dalīties savās domās un izjūtās, saprast viens otru un veidot patiesas attiecības, kas ilgst visu mūžu.

Ir zināms, ka valoda radusies, cilvēkiem nepieciešamības gadījumā komunicējot savā starpā. Sākumā tās bija atsevišķas skaņas, pēc tam noteiktu vārdu salikums. Cilvēkam attīstoties, valoda arvien vairāk sarežģījās, attīstījās un pilnveidojās. Kamēr es pieaugu, es sapratu, ka valodas klāsts ir nepārvērtējama dāvana, kuru es varu izmantot savā labā.

Viena no neizsmeļamām iespējām, ko valoda man sniedz, ir iespēja izpētīt dažādas kultūras un ceļot pa pasauli. Kad es ceļoju uz svešām valstīm, es varu viegli iesaistīties viņu kultūras un tradīciju pasaulē. Es varu baudīt jaunus ēdienus, iepazīties ar viņu dzīvesveidu un iegūt dziļāku izpratni par viņu kultūras būtību.

Līdz ar to valoda un cilvēks ir neatdalāmi viens no otra. Pašā cilvēka dabā jau ir ielikta valodas esamība. Nav šaubu, ka cilvēku civilizācijas un katras valsts attīstība atsevišķi izraisa arī nacionālo valodu attīstību. Valoda ir daudzfunkcionāla, šobrīd nav iespējams pat uz mirkli aizdomāties un saprast, kas būtu bez tās eksistences. Mēs ikdienā runājam ar sev tuviem cilvēkiem un darba kolēģiem, pedagogi skolēniem skaidro vienu vai otru procesu un tas viss, pateicoties valodas pastāvēšanai.

Turklāt valoda ir paplašinājusi manus uzskatus par pasauli. Ja mēs apgūstam jaunu valodu, mēs iegūstam dziļāku izpratni par saistītajām kultūrām un tradīcijām. Mēs sākam redzēt pasauli no cita skatu punkta un iegūstam lielāku izpratni par tās dažādību.

Kopumā, valoda ir kā mana ceļojuma pavēlniece, kas ved mani caur dzīvi, sniedzot bezgalīgas iespējas un izdevības. Izteiksmīgi valodas pagriezieni un retas frazeoloģiskās vienības ir kā manas slepenās ieroču krātuves, kas ļauj man izteikties skaisti un eleganti. Valoda man ir kā iespēja, un es esmu gatava pielikt visas pūles, lai izzinātu tās daudzveidību, sniegtu tai pilnu izpausmi un radītu skaistu un interesantu dzīvi.

Tādējādi, valoda ir mana iespēja, kas ir neaizvietojama un neaizstājama. Tas ir kā dārgakmens, kas man ir dāvināts, lai izpaustos un strādātu, lai kļūtu par labāku cilvēku. Tāpēc vienmēr tiecos mācīties jaunas valodas un uzlabot savas komunikatīvās prasmes, lai atklātu savu potenciālu un kontaktētos ar dažādiem sveštautiešiem.

Comments (2)

В жизни ничего лучше не читал👍

Олег Малюхин

Super!

Comments are closed.