17987
17994
18001
7450
 
 
 

Vai Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir advente vai advents?

Dažās vārdnīcās sniegta forma „advente”, citās – divas formas: „advente” un „advents”. Baznīca izvēlas vīriešu dzimtes formu, turklāt rakstībā lieto lielo sākumburtu: „Advents”. Daļa sabiedrības sakās izbaudām mierīgo adventa laiku, daļa spītīgi apgalvo, ka adventes laikā dedzina svecītes adventes vainagā.

Vārds „advente” aizgūts no latīņu valodas vārda „adventus” ar nozīmi ‘atnākšana’. Latīņu valodā tas ir vīriešu dzimtes vārds, savukārt latviešu valodā procesu nosaukumi ir ierasti sieviešu dzimtes formā – atnākšana, domāšana, gaidīšana, smiešanās u. tml. –, tāpēc arī Ziemassvētku gaidīšanas laika nosaukums lietojams sieviešu dzimtē: „advente”. Strīdi ap adventu vai adventi nerimstas, un jaunākajās latviešu valodas vārdnīcās (piemēram, svešvārdu vai skaidrojošajās vārdnīcās) joprojām tiek norādītas abas formas.

Gan 1995. gadā izdotajā „Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā”, gan arī LZA Terminoloģijas komisijas izdevumā „Terminoloģijas Jaunumi” 2003. gadā atrodama sieviešu dzimtes forma „advente”, kas arī uzskatāma par ieteicamo formu saskaņā ar mūsdienu latviešu valodas normām.

Tātad laiks no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem līdz 24. decembrim ir advente.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786