4148
Gan vienu, gan otru vārdu savienojumu izmanto, kad runā par kaut ko, kas jau iepriekš ticis pieminēts vai apspriests, tos lieto arī pēc uzskaitījuma. Tomēr stilistiski pareizi ir teikt „iepriekš minētais” – tādējādi precīzi norādot/pasakot, ka ar to domājam kādu jau iepriekš (nevis – „augstāk”) pārrunātu lietu. Piemēram: „Karte, kompass un siltas zeķes ir viss, kas man vajadzīgs pārgājienam. Visas iepriekš minētās lietas esmu jau salikusi somā”.