17987
17994
18001
7853
 
 
 

Vai Anna ģērbjas citādi vai citādāk nekā Baiba?

Vārds „citādi” nozīmē ‘citādā veidā, atšķirīgi’, piemēram, „mums jārīkojas citādi nekā vakar”, „mana mamma kūku gatavoja šādi, bet es to daru citādi”. Savukārt ar piedēkli „-āk” tiek darinātas salīdzināmās pakāpes: „mums jārīkojas citādi nekā vakar, bet rīt – vēl citādāk” vai „mana mamma kūku gatavoja šādi, es to daru citādi, bet mana māsa – pavisam citādāk”. Ja gribam pateikt sinonīmu vārdam „atšķirīgi”, lietosim vārdu „citādi”, nevis „citādāk”.

Tātad Anna ģērbjas citādi nekā Baiba.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786