17987
17994
18001
6651
 
 
 

Kad lieto domuzīmi „–”, bet kad defisi „-”?

Tekstos domuzīmi „–” visbiežāk lieto, aizstājot izlaistus vārdus, piemēram, „Jānis ir gudrs, bet Kārlis – vēl gudrāks”, vai atdalot savrupinājumus: „Jānis – stalts un spēcīgs – ballē apbūra dāmas.”

Vienotājdomuzīmi „–” (bez atstarpēm abās pusēs) lieto starp vārdiem, kas nosauc pretējos polus, piemēram, „vilciens Rīga–Aizkraukle atiet no 5. perona”, vai prievārda „līdz” vietā, ja saistāmie jēdzieni izteikti ar cipariem, piemēram, „2017.–2025. gada plāns”.

Defisi „-” lieto:

  • dubultuzvārdos, piemēram, „Vaira Vīķe-Freiberga”;
  • īpašvārdos, kas veido vienu ģeogrāfisku nosaukumu, – „Klermona-Ferāna”;
  • marku, standartu apzīmējumos, piemēram, „Audi-80”;
  • starp ciparu vai simbolu grupām – „LV-1011”;
  • sarežģītu ķīmisku savienojumu nosaukumos, piemēram, „akrilnitrila-butadiēna kopolimērs”.
Jāatceras, ka defisi nelieto starp lietvārdu un kādu alfabēta burtu, piemēram, nevis „T-krekls”, bet „T krekls”, nevis „C-vitamīns”, bet „C vitamīns”.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
    5786