17987
17994
18001
18938
 
 
 

Ar ko atšķiras drošība no drošuma?

Drošība ir stāvoklis, apstākļi, kuros nav apdraudējuma un/vai ir vajadzīgā aizsardzība pret iespējamu apdraudējumu. Piemēram, policija gādā par sabiedrisko drošību; ir jāievēro noteikti drošības pasākumi darbā ar indīgām vielām.
Drošums savukārt ir īpašība, kas izpaužas kā spēja veikt paredzētos uzdevumus, darboties nebīstami un uzticami, kā arī īpašība būt ticamam, atbilst īstenībai. Piemēram, jāpārliecinās par datu drošumu, lai uz tiem atsauktos (= droši dati), ir zāļu drošums (= drošas zāles), rotaļlietu drošuma prasības (= drošas rotaļlietas) utt.

Drošība ir stāvoklis, apstākļi, savukārt drošums – īpašība. Tātad, lai tiktu garantēts lidojuma drošums, ir jāievēro drošības prasības.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786