Scroll Top

ETIOLOĢIJA VAI ETOLOĢIJA

1

Seminārā tiks aplūkota slimību etoloģija vai etioloģija?

Abi vārdi ir pareizi, tikai to nozīme ir atšķirīga un katrs lietojams citā nozīmē un citā kontekstā.

Etioloģija. Vārds izcelsmi rod no grieķu valodas vārda „aitiologia” („aitia” – ‘cēlonis, iemesls’ + „logos” – ‘mācība’). Šis ir ar medicīnu saistīts vārds – mācība par slimības cēloņiem.

Etoloģija. Arī šis vārds cēlies no grieķu valodas, no vārda „ēthos” – ‘paraža, ieradums’ un „logos” – ‘mācība’. Taču šis vārds var būt saistīts, pirmkārt, ar zooloģijas zinātņu kompleksu, kas pēta dzīvnieku izturēšanos vai, otrkārt, ar zinātņu nozari, kas pēta indivīda rakstura vai sociālās grupas īpašību, paradumu izveidošanās apstākļus.

Tātad rakstīsim:

Etoloģijas seminārā tika aplūkota vilku uzvedība.

Referāta tika aplūkota vilkiem raksturīgo slimību etioloģija.

Latviešu valodas padoms, "etioloģija" pret "etoloģija"

LEJUPIELĀDĒ 100 LATVIEŠU VALODAS PADOMUS

Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu Skrivanek Baltic ikmēneša jaunumiem.

 
Skrivanek Latviešu valodas padomu grāmata

KVALITATĪVI RAKSTISKIE TULKOJUMI 110+ VALODĀS

Piedāvājam kvalitatīvus rakstiskos tulkojumus nepieciešamajā valodu kombinācijā, garantējot konfidencialitāti un noteikto termiņu ievērošanu.

MUTISKIE TULKOJUMI 40+ VALODĀS

Nodrošinām visa veida mutiskās tulkošanas pakalpojumus vairāk nekā 40 valodās un dažādās to kombinācijās.

VALODU KURSI SIRDIJ UN KARJERAI

Piedāvājam praktiskas valodu mācības uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, kā arī privātpersonām ar dažādiem valodas zināšanu līmeņiem.

AIZRAUJOŠAS NOMETNES BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Mācību centra rīkotās nometnes ir lielisks veids, kā pavadīt skolas brīvlaiku visos gadalaikos, iegūstot jaunus draugus un praktiskas svešvalodu zināšanas.