4197
Kā būs pareizi – finansu krīze vai finanšu krīze?

Latviešu valodā 5. deklinācijas vārdiem, kas beidzas ar „-anse”, „-ese” u. tml., daudzskaitļa ģenitīvā notiek līdzskaņu s/š mija, piemēram, „aplēse” – „aplēšu”; „nianse” – „nianšu”. Līdz 20. gs. 90. gadiem vārdam „finanses” bija pieļaujama paralēlforma bez līdzskaņu mijas. LZA Terminoloģijas komisija 2002. gada 30. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu, ka vārds „finanses” vairs nav izņēmums un ir lokāms tāpat kā citi vārdi ar izskaņu „-anse”, „-ese” u. tml.

Tātad ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija, finanšu ministrs, finanšu krīze.