17987
17994
18001
7460
 
 
 

Vai domājam par kādu ikdienas vai ik dienas?

Vārdi „ikdienas” un „ik dienas” raksturo to, kas notiek katru dienu. Atšķiras šo vārdu funkcijas. Kopā rakstāmajam vārdam „ikdienas” ir apzīmētāja funkcija, tas ir, ar to raksturojam kādu lietvārdu vai lietvārda nozīmē lietotu vārdu: ikdienas drēbes, ikdienas gaitas. Šķirti rakstāmos vārdus „ik dienas” lietojam apstākļa funkcijā, proti, paskaidrojot ar darbības vārdu, īpašības vārdu vai apstākļa vārdu izteiktu teikuma locekli: daudz strādājam ik dienas, ēdam veselīgi ik dienas. Jāpiebilst, ka latviešu valodā ar partikulu „ik” varam lietot gan ģenitīvu, gan akuzatīvu, tātad iespējams gan savienojums „ik dienas”, gan „ik dienu”: daudz strādājam ik dienas/ik dienu, ēdam veselīgi ik dienas/ik dienu.

Tātad Annas ikdienas domas kavējas pie Jāņa, un Anna par Jāni domā ik dienas.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786