4211
Kad pareizi ir teikt „ilggadīgs”, bet kad –„ilggadējs”?

„Ilggadīgs” – tāds, kas aug trīs vai vairākus gadus, piemēram, „ilggadīgi augi”.

„Ilggadējs” – tāds, kas darbojas vai noris ilgus gadus, piemēram, ilggadējs pētījums, „ilggadējs darbinieks”.