17987
17994
18001
18865
 
 
 

Šobrīd Eiropā kūsā runas par bēgļiem un viņu reliģisko piederību – kā pareizi rakstīsim šīs reliģijas nosaukumu: islams vai islāms?

Islāms ir viena no izplatītākajām pasaules reliģijām, kuru nodibinājis pravietis Muhameds. Vārds cēlies no arābu vārda „islām”, kas nozīmē ‘padevība’. Tā kā arābu valodā uzsvars šajā vārdā ir uz otrās zilbes, latviešu valodā tas rakstāms ar garo patskani „ā”.

Tātad uzzināsim ko jaunu par islāma priekšrakstiem, noskaidrosim islāma raksturīgos rituālus utt.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786