4218
Jautājumu par šīs valsts nosaukuma pareizrakstību latviešu valodā skatīja vairākās Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas sēdēs, kurās tika rasti argumenti gan par labu biežāk sastopamajai (pēdējo gadu desmitu laikā biežāk lietotajai) formai „Islande”, gan rakstības formai ar garo „ī”, proti, „Īslande”, kā tika ieteikts 2006. gadā.

2011. gada 15. jūnija sēdē Latviešu valodas ekspertu komisija secināja: kaut gan no lingvistiskā viedokļa pareizāka būtu šīs valsts nosaukuma forma ar garo „ī”, tomēr, ievērojot tradīcijas citvalodu ģeogrāfisko nosaukumu atveidē, par pilnīgi atbilstošu latviešu valodas normām uzskatāma arī forma „Islande”. Tādēļ pašlaik spēkā ir abas formas.