Scroll Top

JERUZALEME VAI JERUZĀLEME

1

Senā pilsēta Izraēlas teritorijā, kurā sadzīvo vairāku reliģiju pārstāvji. Kā pareizi rakstīt un izrunāt šo vārdu?

Ieskatam nedaudz par ivritu, no kura latviešu valodā ir ienācis šis vietvārds. Ivrits ir semītu saimes mūsdienu ebreju valoda, tā senā forma ir senebreju valoda. Ivrita alfabētā ir 22 burti un tie visi ir līdzskaņi. Katram burtam ir tik izrunas variantu, cik patskaņu var tikt saistīti ar šo vienu līdzskaņa fonēmu.7.‒8. gadsimtā tika izveidota tā dēvētā vokalizācijas sistēma, ko veido speciālas diakritiskās zīmes (tās sauc par ‘nikud’), ko galvenokārt raksta zem burta (arī virs un aiz tā) un šīs zīmes norāda uz burta lasīšanas veidu, proti, uz patskani, kas saistīts ar šo burtu un šī patskaņa izrunas variantu.

Sākotnēji šī sistēma tika radīta, lai palīdzētu saglabāt Svēto tekstu pareizu lasījumu, tomēr ar laiku tā tika izmantota arī ikdienas rakstībā.

Tātad katram patskanim ir vairāki izrunas varianti. Tas tiek skaidrots tā, ka klasiskajā ivritā tika izšķirti garie (pilni un nepilni) īsie un reducētie patskaņi, turklāt dažādās skolās (izrunu veidos) to skaits bija atšķirīgs, un garo/īso patskaņu izrunai nebija fonemātiskas nozīmes, turklāt jau minētajā vokalizācijas sistēmā (t.s. Tibērijas tradīcija jeb vokalizācija) īsais/garais patskanis arī netiek pretnostatīts. Mūsdienu ivritā šis nošķīrums ir zudis.

Tādēļ teiksim un rakstīsim: Jeruzalemē mīt dažādu ticību cilvēki.
Latviešu valodas padoms, "Jeruzaleme" pret "Jeruzāleme"

LEJUPIELĀDĒ 100 LATVIEŠU VALODAS PADOMUS

Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu Skrivanek Baltic ikmēneša jaunumiem.

 
Skrivanek Latviešu valodas padomu grāmata

KVALITATĪVI RAKSTISKIE TULKOJUMI 110+ VALODĀS

Piedāvājam kvalitatīvus rakstiskos tulkojumus nepieciešamajā valodu kombinācijā, garantējot konfidencialitāti un noteikto termiņu ievērošanu.

MUTISKIE TULKOJUMI 40+ VALODĀS

Nodrošinām visa veida mutiskās tulkošanas pakalpojumus vairāk nekā 40 valodās un dažādās to kombinācijās.

VALODU KURSI SIRDIJ UN KARJERAI

Piedāvājam praktiskas valodu mācības uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, kā arī privātpersonām ar dažādiem valodas zināšanu līmeņiem.

AIZRAUJOŠAS NOMETNES BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Mācību centra rīkotās nometnes ir lielisks veids, kā pavadīt skolas brīvlaiku visos gadalaikos, iegūstot jaunus draugus un praktiskas svešvalodu zināšanas.