Scroll Top

KĀDOS GADĪJUMOS NEPIECIEŠAMS NOTARIĀLI APLIECINĀTS TULKOJUMS?

Ja nepieciešams tulkot dokumentus, noteikti ir vērts meklēt tulkošanas biroju, kas nodrošina arī dokumentu tulkojumu ar notariālu apliecinājumu. Notariāli apstiprināts tulkojums nepieciešams, kad jātulko tādi publiskie dokumenti kā dzimšanas apliecības, laulības apliecības, izglītību apliecinoši diplomi, izziņas par nesodāmību un veselības stāvokli, dažādas valsts izdotas pilnvaras u. c. Šādu tulkojumu process paredz, ka tulkojumu ar savu parakstu apliecina kvalificēts tulkotājs, un pēc tam zvērināts notārs apliecina tulkotāja parakstu. Notāra uzdevums ir pārliecināties par tulkotāja izglītību un kvalifikāciju veikt tulkojumu, savukārt tulkotājs uzņemas atbildību par dokumenta oriģināla tulkojuma pareizību.

Notariālie tulkojumi, Skrivanek
Medicīnas dokumentu tulkošana un notariāla apliecināšana
Notariāls tulkojums, Skrivanek

NOTARIĀLI TULKOJUMI HĀGAS KONVENCIJAS DALĪBVALSTĪS

Ja dokuments ir izsniegts ārvalstī, kas ir 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijas “Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” dalībvalsts, dokumentu tulkojumi ar apostilli tiek apliecināti iestādē, kas izdevējvalstī ir kompetenta to darīt. Hāgas konvencija ir būtiski vienkāršojusi notariāli apliecinātu tulkojumu procesu, jo vienreiz ar apostilli apliecinātu dokumentu nav nepieciešams apliecināt atkārtoti vairāk nekā 100 Hāgas konvencijas dalībvalstīs. Latvijas Republikā Hāgas konvencija ir spēkā kopš 1996. gada 30. janvāra. Iepriekš Latvijā izdotus publiskus dokumentus bija nepieciešams notariāli apliecināt ar apostilli Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā, bet kopš 2019. gada 1. jūlija to dara zvērināti notāri visā Latvijā, turklāt elektroniski izsniegtus dokumentus iespējams apostillēt arī attālināti.

Savukārt gadījumos, ja dokuments ir izdots Latvijā, bet to ir paredzēts izmantot citā valstī, kas nav Hāgas konvencijas dalībvalsts, to vispirms ir nepieciešams legalizēt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Dokumentu legalizācija noris vienkārši un ātri: zvērinātam notāram jānogādā dokumenta oriģināls, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, ja Paraksta paraugu datubāzē ir dokumentu izsniegušās amatpersonas paraksta un zīmoga nospieduma paraugs, dokumenta apliecināšanu iespējams nokārtot pat vienas vai dažu dienu laikā.

TULKOJUMA NOTARIĀLA APLIECINĀJUMA VEIDI

  • Apliecinājums pie dokumenta oriģināla: pie oriģinālā dokumenta piešuj tulkojumu, ko apliecina kvalificēts tulkotājs, kura parakstu apliecina notārs.
  • Apliecinājums pie kopijas: šajā gadījumā no dokumenta oriģināla noņem fotokopiju, kurai piešuj kvalificēta tulkotāja apliecinātu tulkojumu attiecīgajā valodā; fotokopiju ar tulkojumu notārs apliecina tikai tad, kad tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.
Dokumenti ar notariāli apliecinātu tulkojumu
Dokumentu tulkojums un notariāls apliecinājums
Dokumentu tulkojumu apliecināšana

KĀ SAGATAVOT DOKUMENTA ORIĢINĀLU

Ja nepieciešams notariāli apliecināts dokumenta tulkojums, nepieciešams pilnībā noformēts un juridiski spēkā esošs dokuments, kas ietver noteiktu informāciju: dokumenta autoru; izveides datumu; izdošanas un parakstīšanas vietu; parakstu (-us). Plašāku informāciju par dokumentu noformēšanu var atrast 2010. gada 28. septembra Ministru Kabineta noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

Var būt situācijas, kad notariāli apliecināts tulkojums jāiesniedz elektroniski ar e-parakstu dokumentiem, kuru oriģināls ir papīra formātā. Tulkošanas birojs tad sagatavo dokumenta tulkojumu papīra formātā, tulkotājs un zvērināts notārs to paraksta, parakstīto tulkojumu sašuj kopā ar dokumenta oriģinālu vai notāra apliecinātu kopiju. Dokumenta tulkojums tiek ieskenēts, lai notārs to vēlreiz apliecinātu ar e-parakstu. Savukārt elektroniski parakstīta dokumenta notariālu apliecinātu tulkojumu var saņemt uzreiz e-vidē.

KĀPĒC IZVĒLĒTIES SKRIVANEK?

Tulkošanas birojā Skrivanek pieejami notariāli apstiprināti tulkojumi vairāk nekā 110 valodās. Mēs nodrošinām notariāli apliecinātus tulkojumus pie dokumentu oriģināla un kopijām, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, un sagatavojam tulkojumus, kuru pareizību, precizitāti un atbilstību oriģinālam apstiprina zvērināts notārs, bet zvērināts tulkotājs uzņemas pilnu atbildību par tulkojuma kvalitāti.

Kvalitāte un garantēta datu drošība

Mēs esam starp 100 lielākajiem tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem pasaulē. Esam ieviesuši nepieciešamos procesus, lai mūsu pakalpojumi atbilstu mūsu gan klientu, gan normatīvo aktu prasībām. Skrivanek bija pirmais tulkošanas uzņēmums Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas pilnībā izpildīja ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas nolikumu. Tāpat Skrivanek nodrošina darba procesu un kontroli un klientu datu konfidencialitāti atbilstoši informācijas drošības pārvaldības standartam ISO/IEC 27001:2013.

Profesionāļu komanda

Mūsu spēks ir mūsu profesionālā starptautiskā komanda: tulki, tulkotāji, redaktori, korektori un tekstu autori, kas specializējušies dažādās jomās un nozarēs, lai nodrošinātu plašu tulkojumu klāstu dažādās valodu kombinācijās. Mēs strādājam gan ar nelieliem, gan liela mēroga projektiem, tostarp tehniski sarežģītiem tulkojumiem ar nozarei specifisku terminoloģiju.

Ātrums un operativitāte

Skrivanek datubāzē ir vairāk nekā 3000 kvalificētu tulkotāju, tāpēc varam nodrošināt tulkojumus jebkurā no valodām ātri un kvalitatīvi. Pirms tulkošanas uzsākšanas projektu vadītājs ar klientu vienojas par termiņu. Parasti 500 vārdu gara teksta tulkojuma izpildei nepieciešana viena, 1000 vārdu garam tekstam pusotra darbadiena, bet nepieciešamības gadījumā varam nodrošināt arī steidzamus tulkojumus. Šādā gadījumā par izpildes termiņu un cenu ar jums vienosimies individuāli.

Rakstiskās tulkošanas pakalpojuma cenā ir ietverts tulkojums ar korektūru, ko veic korektors, kam mērķa valoda ir dzimtā valoda. Tulkojuma cena ir atkarīga no apjoma, valodu salikuma, teksta specifikas, tāpēc, lai iegūtu precīzāku cenas piedāvājumu, lūdzu, sazinieties ar mums vai nāciet ciemos uz biroju Rīgā, Lāčplēša ielā 87C.

NEPIECIEŠAMS NOTARIĀLI APLIECINĀTS TULKOJUMS? SAZINIETIES AR MUMS!