17987
17994
18001
6728
 
 
 

Vai informāciju internetā meklēsim uzņēmuma mājaslapā vai mājas lapā?

Internetā ievadīta un pēc noteiktas adreses atrodama elektroniska informācija (par uzņēmumu, organizāciju, cilvēku u. tml.) ir mājaslapa.

Par termina lietojumu saliktenī lēmusi LZA Terminoloģijas komisija jau 2005. gadā.

Tātad kādas iestādes kontaktus meklēsim tās mājaslapā, tāpat arī informāciju par muzeju u. tml.
 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
    5786