Scroll Top

MATRACI, DODIES MISIJĀ!

Nenoliedzami katrai lietai mūsu dzīvē ir savs uzdevums – krēsls paredzēts sēdēšanai, spogulis domāts, lai mēs varētu sevi aplūkot. Šobrīd plašsaziņas līdzekļos ir populāras reklāmas, kurās stāstīts par matraču misiju. Vai krēslu, galdu, gultu un matraču uzdevums mūsu dzīvē būtu dēvējams par misiju?

Par misiju pamatnozīmē dēvē kādu nozīmīgu, svarīgu pienākumu vai uzdevumu. Nereti šo vārdu sastopam metaforiskā lietojumā, piemēram, māksliniece Džemma Skulme teic, ka „mākslas misija ir paplašināt fantāziju un domāšanu un iedarbināt dvēseles teritoriju”.  Tāpat pieminam sieviešu misiju, vīriešu misiju, cilvēku misiju uz Zemes vispār.

Ziņās dzirdam pieminam starptautiskas misijas, kurās valstis sūta savus pārstāvjus: Latvija piedalās NATO padomdevēja, apmācību un atbalsta misijā Afganistānā, civilajās misijās Gruzijā un Ukrainā un citās. Šie piemēri liecina, ka misijai vajadzētu būt kaut kam patiešām nopietnam, lielam, valstiski vai pat globāli svarīgam. Vai arī matrača funkcija var būt tik nozīmīga?

Ir ne mazums vārdu, kuru nozīme laika gaitā ir paplašinājusies, piemēram, vārds „izaicinājums” sākotnēji nozīmējis vien ‘izturēšanās, rīcība, runa, kas apvaino, liek asi reaģēt, pamudina uz pretdarbību, cīņu’. Vārdam „izaicinājums” piemitusi negatīva konotācija – tas bijis saistīts ar apvainojumu un tam sekojošu cīņu. Vīri varēja viens otru izaicināt uz dueli; varēja mest izaicinājumu pastāvošajam režīmam un pretoties tam. Nu ar izaicinājumu saprot arī jebkādu ierosmi kaut ko izdarīt, paveikt, sevišķi kaut ko grūtu, kā arī ar izaicinājumu apzīmē dažādas grūtības, kuras jāpārvar, lai sasniegtu mērķi: sastopam 30 dienu izaicinājumu, lai iegūtu slaidu augumu, par izaicinājumu dēvējam kādas svešvalodas apgūšanu īsā laikā u. tml.

Par misijām pēdējos gados aizvien vairāk dēvē arī ne vien lielus un nozīmīgus uzdevumus, bet arī kādas darbības mērķi, kāda objekta funkciju: viesnīcas misija ir sniegt viesiem vislabāko atpūtu, alkohola ražotāja misija ir būt labākajam ražotājam reģionā, un te pievienojama arī matrača misija – padarīt mūsu dzīvi labāku. Jāteic, lai cik augstu mēs vērtētu savu uzņēmumu vai ražoto produktu, diezin vai viesnīcas, dzēriena ražotāja vai matrača uzdevumu vajadzētu dēvēt par misiju. Lai misijas tomēr paliek pie augstākiem, pamatīgākiem uzdevumiem, nevis, teiksim, gultā.

Vasilijs Ragačevičs
Skrivanek Baltic direktors

Valodas pērle: Matraci, dodies misijā

K. Priedes ilustrācija

CITAS VALODAS PĒRLES

Iznesīsi miskasti?

Vai izlejams vienmēr ir izmetams?

Visapkārt krītošās cenas

Kā iekļūt mājā?