Scroll Top

PATIESAIS LABUMA GUVĒJS VAI PATIESĀ LABUMA GUVĒJS

1

Bankrotējušā uzņēmuma patiesais labuma guvējs izrādījās ārēji necilais kaimiņš Gundars. Vai – patiesā labuma guvējs?

Patiesā labuma guvēja definīcija sniegta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) 1. panta 5. punktā (saite uz likumu: https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums#p1). Vienkāršāk un īsāk sakot, patiesais labuma guvējs ir fiziska persona, kurai tieši vai netieši pieder, kura kontrolē vai arī kuras interesēs darbojas attiecīgā juridiskā persona vai juridiskais veidojums. Persona ir patiess, īsts guvējs, nevis labums ir patiess (īsts, reāls).

Tātad teiksim: bankrotējušā uzņēmuma patiesais labuma guvējs izrādījās ārēji necilais kaimiņš Gundars.
Latviešu valodas padoms: "patiesais labuma guvējs" pret "patiesā labuma guvējs"

LEJUPIELĀDĒ 100 LATVIEŠU VALODAS PADOMUS

Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu Skrivanek Baltic ikmēneša jaunumiem.

Skrivanek Latviešu valodas padomu grāmata

KVALITATĪVI RAKSTISKIE TULKOJUMI 110+ VALODĀS

Piedāvājam kvalitatīvus rakstiskos tulkojumus nepieciešamajā valodu kombinācijā, garantējot konfidencialitāti un noteikto termiņu ievērošanu.

MUTISKIE TULKOJUMI 40+ VALODĀS

Nodrošinām visa veida mutiskās tulkošanas pakalpojumus vairāk nekā 40 valodās un dažādās to kombinācijās.

VALODU KURSI SIRDIJ UN KARJERAI

Piedāvājam praktiskas valodu mācības uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, kā arī privātpersonām ar dažādiem valodas zināšanu līmeņiem.

AIZRAUJOŠAS NOMETNES BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Mācību centra rīkotās nometnes ir lielisks veids, kā pavadīt skolas brīvlaiku visos gadalaikos, iegūstot jaunus draugus un praktiskas svešvalodu zināšanas.