17987
17994
18001
7441
 
 
 

Vai ziņas lasām portālā vai vortālā?

Portāls ir liela tīmekļvietne, kas nodrošina piekļuvi plašam datorpakalpojumu klāstam, piemēram, elektroniskajam pastam, meklētājprogrammām, diskusiju un interešu grupām u. c. vajadzībām. Varam satikt draugus sociālajos portālos, lasīt jaunumus pasaulē ziņu portālos, kā arī apskatīt aizraujošus video izklaides portālos. Par vortālu savukārt dēvējam kādas konkrētas nozares tīmekļvietni. Vortāli nodrošina klientus ar attiecīgās nozares jaunumiem, pētījumiem un statistiku, diskusijām, tiešsaistes līdzekļiem utt. Populāri vortāli Latvijā ir, piemēram, Latvijas literatūras vortāls www.literatura.lv vai atkritumu apsaimniekošanas vortāls www.atkritumi.lv.

Tātad jaunākās ziņas lasīsim portālā, taču recepšu gudrības smelsimies recepšu vortālā.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786