17987
17994
18001
15543
 
 
 

Kā īsti sauksim šo tehnoloģiju ražotnes centru?

Angļu valodas vārds „silicon” latviešu tulkojumā latviešu valodā ir silīcijs. Savukārt vārds „silicone” nozīmē silikonu. Šo varam uzskatīt par tā saukto tulkotāju viltusdraugu – tulkojuma saskarvalodās, resp., avotvalodā un mērķvalodā, lietotu ārēji, formas ziņā līdzīgu kopīgas cilmes vārdu ar līdzīgu izrunu un rakstību, bet ar atšķirīgu nozīmi. Tā „Silicon Valley” latviešu valodā nereti kļūdaini tulkota kā „Silikona ieleja”, nevis „Silīcija ieleja”, kā tam būtu jābūt.

Tātad Kalifornijā atrodas Silīcija ieleja; Silīcija ielejā atrodas vairāki tehnoloģiju uzņēmumi.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786