17987
17994
18001
15639
 
 
 

Kā jādēvē šī biljardam līdzīgā spēle?

Latviešu valodā vārds snūkers aizgūts no šīs spēles nosaukuma angļu valodā „snooker”. Burtkopa „oo” latviešu valodā šajā vārdā atveidojama ar patskani „ū” līdzīgi kā vārdos kūlers (angļu „cooler”), Snūpijs (angļu „Snoopy)”.

Skatīsimies snūkera sacensības un mēģināsim snūkeru spēlēt arī paši!

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786