17987
17994
18001
13713
 
 
 

Vai vizītkartē rakstīsim tālruņa vai telefona numuru?

Reizumis rodas jautājums – vai tālrunis ir tas pats, kas telefons? Varbūt vārds „tālrunis” ir literārs, bet „telefons” – neliterārs vārds? Varbūt „tālrunis” ir poētisms? Atbilde ir vienkārša: abi ir latviešu literārās valodas vārdi un vienlīdz labi lietojami ikdienā. Vārda „telefons” pamatā ir grieķu „tēle” ar nozīmi ‘no attāluma’ un „phōnē” ar nozīmi ‘skaņa’. Šis ir internacionālisms, kas sastopams vairākās dažādu valodu grupās (piemēram, angļu „telephone”, franču „téléphone”, krievu „телефон”). Savukārt vārdu „tālrunis” uzskata par rakstnieka Zigmunda Skujiņa iedzīvinātu vārdu, kurš latviešu valodā bijis sastopams jau 20. gadsimta sākumā. Vārdi „tālrunis” un „telefons” uzskatāmi par absolūtajiem sinonīmiem, tas ir, tiem ir viena un tā pati nozīme, un tie lietojami vienā un tajā pašā kontekstā.

Tātad vizītkartē varam norādīt gan tālruņa, gan telefona numuru.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786