17987
17994
18001
6826
 
 
 

Vai šodien ir tik pat vai tikpat silts kā vakar?

Vairākas partikulas veido nedalāmus vārdu savienojumus, kas rakstāmi divos vārdos, piemēram, partikula „kaut” – „kaut cik”, partikula „diezin” – „diezin kas” u. c.

Partikula „pat” savulaik pievienota apstākļa vārdiem, un šādus apstākļa vārdus raksta vienā vārdā, nevis divos. Tātad „nu pat” vietā rakstīsim „nupat”; „tā pat” vietā – „tāpat”; „te pat” aizstāsim ar „tepat”; „tik pat” – ar „tikpat”; „tur pat” aizstāsim ar „turpat”.

Tātad šodien ir tikpat silts kā vakar.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
    5786