17987
17994
18001
22378
 
 
 

Cilvēks ir tikumīgs vai tikumisks?

Tikumības jēdziens mūsdienu sabiedrībā nereti asociējas ar šķīstumu un tiklumu. Tomēr tas ietver daudz dziļāku un daudzšķautņaināku skaidrojumu: tikumība ir sabiedrības vairākuma noteikti un akceptēti priekšstati, piemēram, par ētisku indivīda rīcību, kas dod labumu sabiedrībai kopumā. Tie ir morāles principi, kas regulē cilvēku savstarpējās attiecības un pienākumus vienam pret otru. Šī izpratne lielākoties sakņojas tautas kultūrā un dzīvesziņā.

Būt tikumīgam attiecīgi nozīmē būt tādam, kam piemīt augsta morāle, kura rīcība, izturēšanās atbilst sabiedrības vairākuma atzītajām tikumības normām un kam ir raksturīgas pozitīvas, tikumības normām atbilstošas īpašības, piemēram, „tikumīga sieviete”. Savukārt tikumisks ir kaut kas, kas saistīts ar tikumiem un tikumību, tai raksturīgs, piemēram, „tikumiska audzināšana”.

Tātad cilvēks ir tikumīgs, bet cilvēka uzvedība ir tikumiska.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786