17987
17994
18001
13572
 
 
 

Vai, vēlot izturību un veiksmi, teiksim: „Turas!” vai „Turās!”?

Vārds „turēties” ir 3. konjugācijas atgriezeniskais darbības vārds. Kā zināms, daļa 3. konjugācijas atgriezenisko darbības vārdu, kuru izskaņa ir „-īties” („ausīties”) un „-ināties” („rušināties”), gan 3. personas tagadnes formas („ausās”, „rušinās”), gan daudzskaitļa 1. un 2. personas tagadnes formās („ausāmies”, „ausāties”, „rušināmies”, „rušināties”) rakstāms garais patskanis „ā”. Savukārt pārējiem 3. konjugācijas atgriezeniskajiem darbības vārdiem, kuriem minēto izskaņu nav, šajās formās ir patskanis „a”: „kustēties – viņš kustas, mēs kustamies, jūs kustaties”, „turēties – viņš turas, mēs turamies, jūs turaties”.

Darbības vārda „turēties” 3. personas formu bieži lietojam it kā pavēles izteiksmes formas vietā, proti, nevis „Turieties, draugi!”, bet gan „Turas, draugi!” vai vienkārši „Turas!”. Tas ir stilistisks līdzeklis, tāpēc noteiktās saziņas situācijās pieļaujams, taču būtu vēlams arī šādos gadījumos ievērot gramatikas normas.

Tātad teiksim: „Draugi, turas!” vai „Turas, draugi!”.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786