4092
„Izlemsim – rakstīt vai ne” vai „Izlemsim – rakstīt vai nē”?

Vārds „ne” tiek lietots, lai aizstātu iepriekš nosaukto darbības vārdu noliegumā formā, piemēram, „Mums jāizlemj – braukt vai ne”; „Jānis zīlē, vai Anna viņu mīl vai ne”. Šajos piemēros „ne” aizstāj darbības vārda noliegto formu, tātad piemēri ar abām pilnajām darbības vārdu formām būtu šādi: „Mums jāizlemj – braukt vai nebraukt”; „Jānis zīlē, vai Anna viņu mīl vai nemīl”.

Bieži šādos gadījumos vārdu savienojuma „vai ne” vietā sastopams vārdu savienojums „vai nē”. Domājams, šāds lietojums radies pēc analoģijas ar nereti lietoto pretstatu „jā vai nē”, piemēram: „Jums pašam jāizlemj – jā vai nē”; „Vai balsosiet? Jā vai nē?” Vārds „nē” lietots kā pretstats vārdam „jā”, tas neaizstāj iepriekš minēta darbības vārda noliegto formu, kā to dara „ne”.

Tātad teiksim: „Izlemsim – rakstīt vai ne”; „Šodien spīdēs saule, bet rīt ne”.