4099
Vai pareizi ir „vārāmā sāls” vai „vārāmais sāls”?

Vārds „sāls” ir vīriešu dzimtes lietvārds, tātad pareizi ir „vārāmais sāls”.

Pamatojums – pret vārda „sāls” dalījumu pārtikā un ķīmijā jau pirms daudziem gadiem iebilda ķīmiķi, jo sāls kā ķīmiskais elements ir abos gadījumos, tāpēc nav pamata līdzīgu (vai pat vienādu!) ķīmisku elementu apzīmēšanai izšķirt vīriešu un sieviešu dzimti. Tāpēc LZA Terminoloģijas komisija pieņēma lēmumu, ka visu veidu „sāls” ir vīriešu dzimtes vārds.