4169
Kā atšķiras vārda „cilvēcīgs” un „cilvēcisks” lietojums?

„Cilvēcīgs” ir tāds, kurš pret sevi un citiem izturas godprātīgi un ar cieņu (piemēram, „cilvēcīga attieksme”, „cilvēcīga izturēšanās”).

Savukārt „cilvēcisks” – tāds, kas raksturīgs cilvēkam un kurā izpaužas cilvēkam raksturīgās īpašības (piemēram, „cilvēciskas vājības”, „cilvēciskas emocijas”).