Cilvēcīgs pret cilvēcisks

4169
Kā atšķiras vārda „cilvēcīgs” un „cilvēcisks” lietojums?

„Cilvēcīgs” ir tāds, kurš pret sevi un citiem izturas godprātīgi un ar cieņu (piemēram, „cilvēcīga attieksme”, „cilvēcīga izturēšanās”).

Savukārt „cilvēcisks” – tāds, kas raksturīgs cilvēkam un kurā izpaužas cilvēkam raksturīgās īpašības (piemēram, „cilvēciskas vājības”, „cilvēciskas emocijas”).