Scroll Top

KAS IR KAS – INTERNATIONALIZATION (I18N), LOCALIZATION (L10N), GLOBALIZATION (G11N) UN LOCALIZABILITY (L12Y)

Mūsdienu globalizācijas un interneta laikmetā ir tik vienkārši realizēt idejas ārpus savas valsts robežām. Taču kā būt drošam, ka produkta vai pakalpojuma apraksti uzrunās citu valstu un kultūru pārstāvjus? Starptautisko klientu vai sadarbības partneru piesaiste lielā mērā ir atkarīga no mājaslapas – uzņēmuma vizītkartes un produkta vai pakalpojuma prezentācijas – un tās satura tulkojuma precizitātes. Taču gluži kā uzņēmējdarbībā, arī tulkošanā katrai problēmai ir savs atsevišķs risinājums. Tādēļ, lai neapjuktu tulkojumu terminos un spētu izvēlēties savai situācijai piemērotāko risinājumu, vērts iepazīties ar jēdzieniem internacionalizācija (i18n), lokalizācija (I10n), globalizācija (g11n) un lokalizējamība (I12y).

Skrivanek, Kas ir internacionalizācija?
Skrivanek, Kas ir lokalizācija?
Skrivanek, Kas ir globalizācija?

KAS IR INTERNACIONALIZĀCIJA (I18N)?

Internacionalizācija ir tāda satura izstrāde, radīšana vai pārveidošana, kas pēcāk būs viegli lokalizējams jeb pielāgojams dažādiem lietotājiem ar atšķirīgām kultūrām, valodām un reģioniem. Respektīvi, tā ir universāla jeb internacionāla satura izveide, ko vēlāk iespējams viegli pielāgot atšķirīgām mērķauditorijām.

Piemēram, mājaslapas satura internacionalizācija nozīmētu pielāgot lietotāja saskarnes elementus (izvēlnes) tā, lai tie būtu viegli tulkojami, pārliecināties, vai ikonas un vizuālie elementi ir pieņemami visās kultūrās, padarīt statiskos tekstus pielāgojamus, iestatīt datumu un laiku formatēšanas iespēju atbilstoši lietotāja lokācijai u. tml.

KAS IR LOKALIZĀCIJA (I10N)?

Lokalizācija ir jau internacionalizēta satura pielāgošana noteiktam reģionam vai valodai – to paveic, tulkojot tekstu un papildinot saturu ar lokalizācijai raksturīgiem komponentiem. Lokalizācijas mērķis ir panākt to, lai saturs atbilst konkrētā mērķa tirgus valodai, kultūrai un citām prasībām. Respektīvi, lokalizācija palīdz nodot uzņēmuma vēstījumu ar vārdiem, frāzēm un izteicieniem, kas citā kultūrā tiek lietoti dabiski, taču ir grūti identificējami ārpus konkrētās kultūras.

Uzskatāms lokalizācijas piemērs būtu ārzemju ražotāja mājaslapas tulkošana latviešu valodā vai Latvijas e-veikala satura tulkošana angļu valodā. Tāpat, ja nepieciešams, šajā gadījumā mājaslapā tiktu lokalizēti vizuālie elementi, tulkoti ne tikai teksti, bet arī audio fragmenti u. tml.

KAS IR GLOBALIZĀCIJA (G11N)?

Globalizācija, atšķirībā no internacionalizācijas un lokalizācijas, ir sarežģītāks process, jo paredz satura pielāgošanu vairākām mērķauditorijām vienlaicīgi, piemēram, mājaslapas tulkojumu vairākās valodās. Globalizācija ir īpaši aktuāla lieliem starptautiskajiem uzņēmumiem, kuriem var būt nepieciešamas pat 20–30 vietņu versijas. Uzskatāms globalizācijas piemērs ir Latvijas ražotāja mājaslapas tulkojums vācu, angļu, spāņu, franču un itāļu valodā. Tāpat vērts pieminēt, ka globalizācija un lokalizācija bieži vien tiek lietotas vienkopus – piemēram, uzņēmums vēlas izveidot mājaslapas 30 valodās (globalizācija), tostarp 10 no vietnēm īpaši pielāgojot attiecīgajam reģionam (lokalizācija).

KAS IR LOKALIZĒJAMĪBA (I12Y)?

Lokalizējamība ir saturā atrodami raksturlielumi, kas nodrošina iespēju veikt efektīvu lokalizāciju. Lokalizējamība parasti tiek veikta kā pārbaude, kuras laikā avota materiālā tiek identificēti elementi, kas varētu izraisīt lokalizācijas (satura pielāgošanas konkrētajam mērķa tirgum) problēmas. Lokalizējamības pārbaudes mērķis ir nodrošināt, ka saturs – teksts, attēli, izkārtojumi u. c. – ir gatavi lokalizācijai.

KĀ VAR PALĪDZĒT SKRIVANEK?

Vēlaties, lai ārzemju klienti un partneri uztvertu jūsu tīmekļa vietni tā, it kā tā būtu oriģināli izstrādāta viņu dzimtajā valodā? Skrivanek dzimtās valodas runātāji no visas pasaules labprāt parūpēsies par to, lai jūsu mājaslapa būtu saprotama, piesaistoša un interesanta paredzētajai mērķauditorijai jebkurā valstī. Mūsu speciālisti nodrošina ne vien tādus pakalpojumus kā mājaslapu tulkošana, bet arī audio un video failu lokalizāciju, programmatūras lokalizāciju, digitālā mārketinga satura lokalizāciju, Google Ads un SEO tulkojumus. Ar lielāko prieku palīdzēsim nodrošināt, ka jūsu vēstījums tiks adaptēts atbilstoši vietējā tirgus specifikai! Ja vēlaties dzimtās valodas runātāja konsultāciju jau tagad, sazinieties ar mums!

---
  • ---
  • Esmu Skrivanek klients
  • Google meklētājs
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Vides reklāma
  • Izstāde
  • Drauga/paziņas ieteikums
  • Reklāma drukātajos medijos
 

MĀJASLAPAS TULKOŠANA UN LOKALIZĒŠANA

Mājaslapas tulkošana un lokalizācija ir radošs un visaptverošs process, kura laikā teksts par produktu vai pakalpojumu tiek pielāgots konkrētas valsts vai reģiona tirgum, ņemot vērā mērķauditorijas valodas un kultūras īpatnības. Lokalizācija ļauj veidot dialogu ar citu valstu patērētājiem viņiem pierastā formā un manierē.

E-KOMERCIJA – INTERNETA VEIKALU TULKOŠANA UN LOKALIZĒŠANA

Interneta veikalu tulkošana un lokalizēšana ir process, kas aptver lingvistiskos, tehniskos un kultūras aspektus. Valodu speciālistiem, kuri sniedz šādus pakalpojumus, ir ne tikai klasiski jāpārtulko tīmekļa vietnes vai platformas saturs, bet arī jāpievērš uzmanība tam, vai tulkojums atbilst mērķa auditorijas interesēm un informācijas meklēšanas paradumiem internetā, kā arī attiecīgajā valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

GOOGLE ADS UN SEO TULKOJUMI

Mājaslapas konkurētspēju būtiski uzlabo tās pieejamība dažādās valodās. Mūsu speciālisti palīdzēs lokalizēt jūsu mājaslapu, ievērojot visus aktuālos SEO principus, lai tā rādītos pēc iespējas augstāk dabiskās meklēšanas rezultātā, kā arī pielāgos atslēgvārdus Google Ads (AdWords) reklamēšanai, lai jūs bez grūtībām spētu atrast ikviens potenciālais klients.

MĀJASLAPAS TULKOŠANA UN LOKALIZĒŠANA

Mājaslapas tulkošana un lokalizācija ir radošs un visaptverošs process, kura laikā teksts par produktu vai pakalpojumu tiek pielāgots konkrētas valsts vai reģiona tirgum, ņemot vērā mērķauditorijas valodas un kultūras īpatnības. Lokalizācija ļauj veidot dialogu ar citu valstu patērētājiem viņiem pierastā formā un manierē.

E-KOMERCIJA – INTERNETA VEIKALU TULKOŠANA UN LOKALIZĒŠANA

Interneta veikalu tulkošana un lokalizēšana ir process, kas aptver lingvistiskos, tehniskos un kultūras aspektus. Valodu speciālistiem, kuri sniedz šādus pakalpojumus, ir ne tikai klasiski jāpārtulko tīmekļa vietnes vai platformas saturs, bet arī jāpievērš uzmanība tam, vai tulkojums atbilst mērķa auditorijas interesēm un informācijas meklēšanas paradumiem internetā, kā arī attiecīgajā valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

GOOGLE ADS UN SEO TULKOJUMI

Mājaslapas konkurētspēju būtiski uzlabo tās pieejamība dažādās valodās. Mūsu speciālisti palīdzēs lokalizēt jūsu mājaslapu, ievērojot visus aktuālos SEO principus, lai tā rādītos pēc iespējas augstāk dabiskās meklēšanas rezultātā, kā arī pielāgos atslēgvārdus Google Ads (AdWords) reklamēšanai, lai jūs bez grūtībām spētu atrast ikviens potenciālais klients.