Scroll Top

KATRAM TULKOJUMAM IR NEPIECIEŠAMS SKATS NO MALAS: KOREKTORA LOMA TULKOTĀJU DARBĀ

Tulkojuma kvalitāte tiek vērtēta pēc ļoti dažādiem kritērijiem, piemēram, kamēr vieni pievērš uzmanību interpunkcijai un valodas normām, citi diskutē par tulkojuma saprotamību un terminoloģijas pareizu lietojumu, savukārt vēl citi uzsver tulkojuma stilistiku, bagātu vārdu krājumu un poētiku. Arī valodu uzņēmumiem ir svarīgi pārliecināties, ka, nododot teksta tulkojumu klientam, ir ievēroti iepriekš minētie kritēriji. Par to, kādu pievienoto vērtību rada korektora darbs tulkošanās procesā – lasi šajā rakstā.

Valodu speciālistu vērtējumā korektūra ir tikpat nozīmīgs darbs kā teksta tulkošana. Kāpēc? Vairāku iemeslu dēļ – pirmkārt, tulkotāji ikdienā vienlaikus strādā ar specifiskiem dažādu nozaru un tipu tekstiem, kur katrā no tiem ir jāievēro konkrēti nodefinētas tekstveides prasības, paralēli jāstrādā ar terminoloģijas datubāzēm un datorizētajiem palīgrīkiem, kas dienas noslēgumā var likt apjukt pat profesionālākajam speciālistam. Otrkārt, lai arī cik liels poliglots tulkotājs nebūtu, darba dienas gaitā nepārtraukti pārfokusējot uzmanību no vienas valodas otrā, tulkojumā var iezagties kļūdas, kuras vislabāk var pamanīt tikai kāds no malas, proti, korektors. Treškārt un galvenokārt, iztulkotā materiāla kvalitāte, kad to jau lasīs plašāka auditorija, vistiešākā mērā raisīs asociācijas ar tulkojuma pasūtītāja tēlu un reputāciju. Tādējādi tulkošanas un citu valodu pakalpojumu nozarē princips “dubults neplīst” ir ļoti būtisks, piemēram, Skrivanek Baltic katra tulkotā materiāla korektūra ir būtiska daļa no standarta pakalpojuma darbplūsmas. Korektors ikdienā veic vairāk nekā sākotnēji varētu šķist – viņa pienākumos ir ne tikai teksta koriģēšana, literāro un gramatisko kļūdu labošana vai teksta izlaidumu konstatēšana, bet arī gulstas atbildība par gala tulkojuma skaidrību un lasāmību. Apgalvojums, ka mūsdienās visu var paveikt ar publiski pieejamajiem mašīntulkošanas rīkiem un “autokorektoriem”, arī nebūs patiess. Ir jāsaprot, ka mākslīgais intelekts netiek un visticamāk arī nekad netiks galā ar tādām valodas niansēm kā, piemēram, polisēmiju (divu vai vairāku savstarpēji saistītu nozīmju piemitība vienam vārdam), poētismiem (vārdi vai vārdu savienojumi, kam piemīt liriska vai patētiski emocionāla nokrāsa), ir jāpatur prātā, ka valoda nav statiska, tā nepārtraukti mainās, mūsu ikdienā ienāk jaunas reālijas, kam tiek meklēti un darināti jauni termini. Visbeidzot rakstīts teksts ir arī mūsu sarežģītā domāšanas procesa rezultāts. Pēdējos gados valodu pakalpojumu nozarē ir vērojams augsts pieprasījums pēc lokalizācijas un satura adaptācijas pakalpojumiem, kur korektora darbs ir neaizstājams.

Korektora loma tulkotāja darbā
Korektora loma

KĀDI IR “SKRIVANEK BALTIC” KOREKTORU PIENĀKUMI, SAŅEMOT TULKOTU TEKSTU UZ GALA PĀRBAUDI?

  • Mūsu korektori veic teksta saturisko un formālo analīzi atbilstoši rediģējamā teksta specifikai un valodas kultūras prasībām.
  • Labo interpunkciju un ortogrāfiju saskaņā ar literārās valodas prasībām.
  • Konsultējas ar tulkotāju, klientu un citiem speciālistiem, rūpējas par teksta kontekstu un skaidrību (piemēram, izvērtē jaunvārdu vai svešvārdu lietojumu).
  • Pārlasa jebkuru materiālu (tekstu, reklāmu materiālus, juridiska rakstura dokumentus, vēstules u. c. dokumentus) vairākas reizes, lai pārliecinātos, ka ir novērstas visas iespējamās kļūdas.
  • Bez šaubām korektors strādā arī ar papildu uzziņu materiāliem – izmanto dažādus valodu resursus, proti, gramatikas, skaidrojošās un tulkojošās vārdnīcas, valodas prakses rokasgrāmatas, lietvedības standartus, kā arī valsts valodas normatīvos aktus un tīmeklī pieejamo informāciju. Ļoti nozīmīgi ir arī materiāli, kurus kā references atsūta paši klienti.
  • Palīdz papildināt tulkotāju zināšanas un prasmes par valodas kultūru, valodas praksēm un aktualitātēm.

Tādēļ valodu pakalpojumu neatņemamas komponentes joprojām ir: a) tulkotāja darbs, b) datorizētie palīglīdzekļi un c) korektors.

Līdz ar to korektors joprojām ir neaizstājams palīgs tulkošanas procesā dien dienā palīdzot tulkotājiem un visai valodu uzņēmuma komandai uzlabot, noslīpēt un tehniski sakārtot paveiktos tulkojumus. Kā arī pēc jebkura teksta uzrakstīšanas vai iztulkošanas vienmēr to ir ieteicams pārlasīt atkārtoti gan pašam, gan iedot caurskatīšanai kādam no malas, jo ļoti bieži mēs vienkārši sevis pieļautās kļūdas neredzam.