17987
17994
18001
13680
 
 
 

Vai plaukti jānostiprina, lai tie nesalūstu vai nesalūztu?

Darbības vārda „lūzt” formu pareizrakstība allaž sagādā raizes. Tagadnē un no tās atvasinātajās formās vārds rakstāms bez līdzskaņa „z”, piemēram, „es lūstu”, „galdam jālūst”, „lūstošs galds”, savukārt pārējos gadījumos darbības vārda formas rakstāmas ar līdzskani „z”, piemēram, „es lūzu”, „galds lūzdams krakšķēja”. Arī vēlējuma izteiksmē vārds rakstāms ar līdzskani „z”: „lūztu”.

Tātad, lai plaukti nesalūztu, tie jānostiprina.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786