4239
Automašīnas vai veļu piedāvā mazgāt gan mazgātavās, gan mazgātuvēs. Kuras ir īstās?

Ar izskaņu „-uve” atvasina lietvārdus no darbības vārdiem ar vienu zilbi, piemēram, „malt” – „maltuve”; „braukt” – „brauktuve”.

Ar izskaņu „-ava” atvasina lietvārdus no darbības vārdiem ar divām vai vairākām zilbēm, piemēram: „glabāt” – „glabātava”; „mazgāt” – „mazgātava”.

Tātad pareizi ir automazgātava, veļasmazgātava.