Scroll Top

KAS IR MILITĀRAIS ALFABĒTS?

Runājot par alfabētu, jūs, iespējams, domājat par burtiem, kas veido vārdus un teikumus. Vai domas pārceļas līdz latīņu vai varbūt kiriliskajam alfabētam?

Tā ir dabiska asociācija, taču ir vērts pieminēt arī cita veida alfabētu, kas nav saistīts ar svešvalodu, tomēr palīdz efektīvai saziņai. Iepazīstieties ar militāro alfabētu, kas pazīstams arī kā NATO fonētiskais alfabēts, Starptautiskais radiotelefonijas rakstības alfabēts jeb Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) alfabēts.

KĀPĒC TIKA IZVEIDOTS FONĒTISKAIS ALFABĒTS?

Militārā alfabēta vēsture aizsākās Pirmā pasaules kara laikā, kad armijām radās nepieciešamība pēc nepārprotamas radiosakaru sistēmas. Iedomājieties, cik viegli varēja rasties pārpratumi, pārraidot informāciju, jo īpaši tad, ja daži burti (piemēram, “b” un “p” vai “m” un “n”) traucētās radio pārraidēs skan līdzīgi.

Lai novērstu kļūdas, tika ieviesta sistēma, kurā katram burtam tika piešķirts īpašs vārds. Piemēram, burta “b” vietā tiek lietots “Bravo”, bet burtu “d” aizstāj “Delta”. Militārais alfabēts novērš neskaidrības. Tas ir neticami noderīgs efektīvai saziņai.

Militārais alfabēts, jo īpaši tā visizplatītākā versija – NATO fonētiskais alfabēts, ir kļuvis par būtisku rīku militārpersonām, pilotiem, jūrniekiem un daudzu citu profesiju pārstāvjiem. Skaidri definēti vārdi apzīmē katru angļu alfabēta burtu un ciparus. Tie palīdz izvairīties no kļūdām un pārpratumiem. Dažās ekstremālās situācijās tie var pat glābt dzīvību.

Vai jūs interesē, kā tas darbojas? Piemēram, vārds “palīgā”. Fonētiskajā alfabētā tas skanētu “Papa Alfa Lima Īleni Golf Ādaži”. Šī saziņas metode var šķist vienkārša, taču, lai pie tās pierastu, ir nepieciešama apmācība.

FONĒTISKAIS ALFABĒTS: ĪSĀ VĒSTURE

Pirms Pirmā pasaules kara, parādoties divvirzienu radio un balss sakariem, fonētiskie alfabēti uzlaboja skaidrību tālsakaru un zemas kvalitātes telefonu ķēdēs. Pirmo starptautiski atzīto nemilitāro fonētisko alfabētu 1927. gadā pieņēma Starptautiskā Radio konsultatīvā komiteja (CCIR), kas bija ITU (Starptautiskās Telesakaru savienības) priekštece.

Starptautiskā aeronavigācijas komisija, ICAO (Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas) priekštece, 1932. gadā pieņēma alfabētu, kas tika lietots līdz Otrajam pasaules karam.

Otrā pasaules kara laikā dažādas valstis izstrādāja savus fonētiskos alfabētus. Amerikas Savienotās Valstis 1941. gadā standartizēja savu sistēmu ar Apvienotās armijas un jūras kara flotes radiotelefonijas alfabētu, kas pazīstams kā “Able Baker”.

Karaliskie gaisa spēki un citi britu spēki pieņēma līdzīgus alfabētus, ar dažiem terminiem, piemēram, “F” kā “Freddie” un “S” kā “Sugar”. Abi koda vārdi joprojām dažkārt tiek lietoti Apvienotajā Karalistē.

ASV militārie spēki Otrā pasaules kara laikā veica nozīmīgus fonētisko alfabētu pētījumus. Starptautiskajā aviācijā tika pieņemts alfabēts “Able Baker”. Tomēr uz angļu valodu orientētās skaņas noveda pie alternatīvu, piemēram, “Ana Brazil” alfabēta, izstrādes Latīņamerikā. IATA 1947. gadā ierosināja ICAO izstrādāt alfabētu, kurā būtu iekļautas angļu, franču, spāņu un portugāļu valodai kopīgas skaņas.

No 1948. līdz 1949. gadam valodniecības profesors Žans Pols Vinē (Jean-Paul Vinay) sadarbojās ar ICAO, lai izstrādātu jaunu fonētisko alfabētu. Vārdiem bija jābūt viegli izrunājamiem un atpazīstamiem lidotājiem visās valodās, ar labām radio pārraides un lasāmības īpašībām, kā arī līdzīgiem angļu, franču un spāņu valodā. Pārskatīto alfabētu 1951. gadā pieņēma ICAO.

Tomēr šis saraksts saskārās ar problēmām, jo īpaši attiecībā uz saprotamību sliktos apstākļos. Pēc plašām pārbaudēm un pētījumiem, ko veica dažādas valstis, 1956. gadā ICAO publicēja jaunu oficiālo fonētisko alfabētu, un drīz pēc tam to pieņēma Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO).

KAS LIETO FONĒTISKO ALFABĒTU?

Fonētisko alfabētu ātri pieņēma dažādas starptautiskas organizācijas, tostarp:

  • Starptautiskā Telesakaru savienība (ITU),
  • Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO),
  • ASV Aizsardzības ministrija, Federālā aviācijas administrācija (FAA),
  • Starptautiskā Radioamatieru savienība (IARU),
  • Amerikas Radioreleju līga (ARRL)
  • un Sabiedriskās drošības sakaru amatpersonu asociācija (APCO).

Lai gan šīs dažādās aģentūras vispārēji pieņēma vienādus alfabētiskos koda vārdus, bija nelielas atšķirības attiecībā uz ciparu koda vārdiem. NATO izvēlējās izmantot ierastos angļu valodas ciparu vārdus (“zero”, “one”, “two” u. c.).

Turpretī ITU un IMO definēja saliktus ciparu vārdus (piemēram, “nadazero” – “nulle”, “unaone” – “viens”, “bissotwo” – “divi” u. c.). Tomēr šie termini praksē reti tiek lietoti, galvenokārt tāpēc, ka tie nav kopīgi visām aģentūrām.

Fonētiskais alfabēts
Militārais fonētiskais alfabēts
NATO fonētiskais alfabēts

FONĒTISKĀ ALFABĒTA PAMATI

NATO fonētiskais alfabēts ir kas vairāk nekā tikai burtiem piešķirtu konkrētu, viegli iegaumējamu vārdu kopums.

Aplūkosim katru no tiem tuvāk:

Alpha (A), Bravo (B), Charlie (C), Delta (D), Echo (E), Foxtrot (F), Golf (G), Hotel (H), India (I), Juliett (J), Kilo (K), Lima (L), Mike (M), November (N), Oscar (O), Papa (P), Quebec (Q), Romeo (R), Sierra (S), Tango (T), Uniform (U), Victor (V), Whiskey (W), X-ray (X), Yankee (Y) un Zulu (Z).

Visi vārdi ir rūpīgi atlasīti. Tie ir unikāli un ievērojami atšķiras viens no otra pēc skanējuma. Tas ievērojami samazina bīstamu kļūdu risku saziņas problēmu gadījumos vai kad vēstījums ir grūti sadzirdams.

KĀ LIETOT STARPTAUTISKO RADIOTELEFONIJAS FONĒTISKO ALFABĒTU?

Iedomājieties pilotu lidojumā. Viņam ir jānodod svarīga informācija par lidojumu. Tā vietā, lai vienkārši pateiktu lidojuma numuru, piemēram, FL380 (ko gaisa satiksmes vadība varētu pārprast), pilots izmanto NATO alfabētu. Viņš saka “Foxtrot Lima trīs astoņi nulle”, un viņu uzreiz saprot.

MILITĀRAIS ALFABĒTS: ŠPIKERIS

Militārajā alfabētā ir gan burti, gan cipari. Šeit ir ērts špikeris, ko varat izmantot, kad vien nepieciešams izmantot fonētisko alfabētu.

BURTI

Alpha (A)

Bravo (B)

Charlie (C)

Delta (D)

Echo (E)

Foxtrot (F)

Golf (G)

Hotel (H)

India (I)

Juliett (J)

Kilo (K)

Lima (L)

Mike (M)

November (N)

Oscar (O)

Papa (P)

Quebec (Q)

Romeo (R)

Sierra (S)

Tango (T)

Uniform (U)

Victor (V)

Whiskey (W)

X-ray (X)

Yankee (Y)

Zulu (Z)

Tā kā latviešu valodas alfabētā ir garie patskaņi, mīkstie un cietie līdzskaņi, tad tiem ir papildus fonētiskais alfabēts

Ādaži (Ā)

Čiekuri (Č)

Ēdole (Ē)

Ģermāņi (Ģ)

Īleni (Ī)

Ķemeri (Ķ)

Ļaudona (Ļ)

Ņujorka (Ņ)

Šanhaja (Š)

Ūdele (Ū)

Žīguri (Ž)

CIPARI

Zero/Nulle (0)

One/Viens (1)

Two/Divi (2)

Three/Trīs (3)

Four/Četri (4)

Five/Pieci (5)

Six/Seši (6)

Seven/Septiņi  (7)

Eight/Astoņi (8)

Nine/Deviņi (9)

Šis špikeris ir noderīga atsauce. Tas palīdzēs, kad nepieciešama skaidra un precīza saziņa, piemēram, radio saziņā, militārajās operācijās vai pat noteiktās civilajās situācijās (tostarp aviācijā vai klientu apkalpošanā). Turiet to pa rokai brīžos, kad svarīgs ir katrs vārds!

Latvijas armijas militārais alfabēts
Militārā tulkošana
Militārais alfabēts

KĀ APGŪT FONĒTISKO ALFABĒTU?

NATO un papildus latviešu valodas fonētiskā alfabēta apguve sākumā var šķist biedējoša, taču ar šīm efektīvajām metodēm tā kļūs vieglāka.

1. SADALIET ALFABĒTU MAZĀKĀS GRUPĀS

Sāciet ar alfabēta sadalīšanu mazās, viegli uztveramās burtu grupās. Apgūstiet tās pa vienai. Sāciet ar Ā–Ē grupu (Ādaži, Alpha, Bravo, Charlie, Čiekuri, Delta, Echo, Ēdole) un tad turpiniet tālāk. Šāda pieeja padara mācīšanos mazāk apgrūtinošu.

2. REGULĀRA ATKĀRTOŠANA UN PRAKTIZĒŠANA

Ieviesiet ieradumu lietot fonētisko alfabētu savā ikdienā. Ar tā palīdzību izrunājiet uzvārdus vai adreses. Sēžat sastrēgumā? Praktizējieties, izmantojot tuvumā esošo automašīnu numura zīmes vai draugu vārdus.

3. IZVEIDOJIET ATMIŅU KARTĪTES

Izveidojiet atmiņu kartītes ar burtiem un atbilstošiem vārdiem. Pievienojiet attēlus, kas asociējas ar katru burtu. Vizuālie signāli ievērojami palīdz iegaumēt.

4. IESAISTIET DRAUGUS VAI ĢIMENI

Iesaistiet draugus vai ģimeni mācību procesā. Palūdziet viņiem nosaukt burtu un atbildēt ar pareizo koda vārdu.

Ar laiku NATO un papildus latviešu valodas fonētiskais alfabēts jums kļūs tikpat dabisks kā parastais alfabēts.

MILITĀRIE TULKOJUMI

Militārie tulkojumi ir ļoti atbildīgs uzdevums. Tulkošanas birojā Skrivanek mēs specializējamies tulkojumos aizsardzības nozares klientiem. Mēs izprotam militārās valodas nianses. Mūsu komandā ir pieredzējuši tulkotāji, bijušās militārpersonas un drošības eksperti.

Katrs tulkojums ir precīzs un saglabā oriģināla kontekstu. Mēs nodrošināsim, ka saziņa ir pareiza un saprotama neatkarīgi no tā, vai darbojaties starptautiskā mērogā vai jums ir nepieciešami specializēti dokumentu tulkojumi. Sadarbība ar Skrivanek nozīmē, ka katrs vārds būs precīzi pārtulkots. Aizpildiet kontaktformu mūsu tīmekļa vietnē, lai saņemtu bezmaksas piedāvājumu savam projektam, vai piesakieties tiešsaistes konsultācijai, lai uzzinātu, kā varam palīdzēt tieši jums.