17987
17994
18001
22309
 
 
 

Esam pazīstami vairāk nekā divdesmit gadu.
Esam pazīstami vairāk nekā divdesmit gadus.

Skaitļa vārdi „desmit”, „simt”, „tūkstoš”, vārdi no „vienpadsmit” līdz „deviņpadsmit”, kā arī saliktie pamata skaitļa vārdi – „divdesmit”, „trīssimt”, „četrtūkstoš” utt. – ir nelokāmi. Ar nelokāmu skaitļa vārdu var lietot gan lietvārdu nominatīvā (kas?), gan ģenitīvā (kā?), piemēram, „saulē gozējas desmit kaķi” vai „saulē gozējas desmit kaķu”.

Savukārt ar lokāmu skaitļa vārdu – „desmits”, „simts”, „tūkstotis” – parasti lieto ģenitīvu, piemēram, „skolā mācās vien daži simti skolēnu”.

Tātad pareizi ir abi varianti.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786