17987
17994
18001
22183
 
 
 

Gandrīz puse no negadījumiem notiek Rīgā.
Gandrīz puse negadījumu notiek Rīgā.

Valoda ir mainīga, un šī attīstības procesa ietekmē mainās arī gramatika. Tādējādi nereti tādi izteiksmes līdzekļi, kas savulaik uzskatīti par liekiem, mūsdienu latviešu valodas leksikā iemantojuši stabilu vietu.

Labs piemērs ir prievārda „no” lietojums, piemēram, šādos gadījumos: „puse no darbiniekiem strādā”, „katrs no gadījumiem ir īpašs”, „daži no skolēniem traucē”, „daļa no apmeklētājiem sarunājas”. Kādreiz šī valodas konstrukcija tika uzskatīta par nevēlamu – lai izvairītos no liekvārdības, par ieteicamāku uzskatīja konstrukciju, kur prievārdu neizmanto: „puse darbinieku strādā”, „katrs gadījums ir īpašs”, „daži skolēni traucē”, „daļa apmeklētāju sarunājas”.

Taču Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā šķirklī ‘puse’ kā piemēri minēti abi varianti: „Puse no ābola. Puse istabas jau sakārtota.” Tātad mūsdienās šāds prievārda „no” lietojums vairs netiek uzskatīts par nevēlamu un ir kļuvis par valodas normu.

Tātad abi varianti ir pareizi.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786