17987
17994
18001
22234
 
 
 

Vai ģimene remigrē vai reemigrē uz Latviju?

Jau vairākus gadus nozares speciālisti vēlas panākt to, ka sabiedrībā tiek šķirta jēdzienu „reemigrācija” un „remigrācija” nozīme. Vārdnīcās pagaidām ir minēts vienīgi termins „reemigrācija”, un ar to tiek apzīmēta izceļotāju (emigrantu) atgriešanās dzimtenē vai agrākās dzīvesvietās uz palikšanu. Tomēr speciālisti pastāv uz to, ka šāds lietojums ir kļūdains. Attiecīgi – reemigrē tie migranti, kas pēc atgriešanās Latvijā dodas atpakaļ uz ārzemēm. Savukārt „remigrēt” nozīmē pēc ilgas prombūtnes ārzemēs atgriezties uz dzīvi dzimtenē.

Pagaidām valodā abu šo vārdu nozīmes gan oficiāli netiek šķirtas, tāpēc juceklis arvien vēl turpinās. Piemēram, 2018. gada 1. novembrī pieņemts un 2019. gada 1. janvārī stājies spēkā Diasporas likums, kurā lietots termins remigrācija. Taču vienlaikus terminu reemigrācija pagaidām neviens nav atcēlis.

Tomēr, kā norāda Latviešu valodas aģentūra, terminologi iesaka nemainīt valodā jau stabili nostiprinājušos un vārdnīcās fiksētu terminu/vārdu un tā nozīmi.

Tātad pareizi ir sacīt, ka ģimene reemigrē uz Latviju.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786