Scroll Top

VAI MĀKSLĪGI VEIDOTAS VALODAS VĒL IR MODĒ?

Pasaulē ir vairāk nekā 6000 dabīgo valodu un Londonā vien var dzirdēt ap 300 pasaules valodu, taču cilvēkam ar to vēl nav gana, un ir reizes, kad tulkošanas birojiem kopā ar valodniekiem nākas strādāt pie pavisam jaunu un unikālu mākslīgu valodu veidošanas. Neticami – vai ne?

Visiem zināmākā un plašāk izmantotā mākslīgi veidotā valoda mūsdienās ir esperanto. Tā ir interesenta ar to, ka tajā ir tikai 16 gramatikas likumu un nav nekādu izņēmumu, kas ievērojami atvieglo tās apgūšanu. Taču, kādēļ mūsdienās vajadzētu turpināt radīt jaunas mākslīgās valodas, ja mums jau viena ir? Vai esat aizdomājušies par videospēlēs, mākslas filmās un fantastikas žanra romānos lietotajām valodām, kur un kā tās rodas? Līdzīgi, kā mēs bērnībā mīlējām pagalmā rotaļāties un runāt pupiņvalodā un izdomāt slepenus kodus saziņai ar draugiem, mūsdienās tiek strādāts pie mūsu iemīļoto spēļu un kinofilmu varoņu valodām, kas ir ļoti ilgs un sarežģīts process.

MAKSLĪGI IZVEIDOTO VALODU PIRMSĀKUMI

Vienkāršāk sakot, mākslīgi veidotās valodas ir pilnībā cilvēka radītas. Parasti tās tiek veidotas pēc kādas dabiskās valodas parauga, piemēram, esperanto pamatā ir Eiropas lielāko valodu leksika un gramatikas normas. Reizēm mākslīgi veidotās valodas var būt tikai īpašu simbolu sistēma. Visbiežāk šādas mākslīgi veidotās valodas tiek izmantotas spēlēs, kurās mēs savā iztēlē uzburam izdomātas galaktikas, civilizācijas un arī valodas. Lai spēļu pilsētām, vietām, ciltīm un varoņiem varētu dot vārdus, tiek veidoti alfabēti, īpaša rakstība un vārdnīcas. Sākotnēji varētu šķist, ka spēļu varoņu valoda ir to autoru apziņas plūsmas rezultāts, bet tas tā nav. Valoda ir sistēma, kurā ir noteikti likumi, kā mēs izsakām dzimtes, skaitļa, locījumu utt. nozīmes. Izrādās, vēlme veidot slepenas valodas cilvēkiem radās daudz senāk, nekā varētu iedomāties. Mākslīgi veidotu valodu pirmsākumi meklējami viduslaikos, kad pirmo reizi parādījās slepeno biedrību kodi. To mērķis bija radīt saziņas veidu, kas būtu zināms tikai izredzētajiem, lai apmainītos ar sevišķi slepenu informāciju. Piemērs ir lingua ignota, ko aprakstīja abate Hildegarde no Bingenas. Tā sastāvēja tikai no vārdu krājuma, tajā nebija nekādu gramatikas noteikumu un bija savs alfabēts. Diemžēl lingua ignota izzuda līdz ar tās izgudrotājas nāvi, taču glosārijs ir saglabājies līdz pat mūsdienām.

MAKSLĪGI IZVEIDOTAS VALODAS MŪSDIENĀS

Patiesā mākslīgi veidotu valodu attīstība sākās modernajā laikmetā, līdz ar fantāzijas un zinātniskās fantastikas žanra uzplaukumu. Rakstnieki, mākslas filmu un videospēļu veidotāji, sāka darināt detalizētas valodas kā daļu no savas uzburtās pasaules veidošanas procesa, lai savam fantāziju lidojumam piešķirtu vēlamo reālisma dziļumu. Tā ir radušās gan Tolkīna elfu valodas, gan Džordža R. R. Mārtina dotraki valoda. Šīs valodas ir kļuvušas par pilnvērtīgām lingvistiskām sistēmām. Lai panāktu lielāku reālismu, autori (un fani) turpina tās papildināt ar savu sintaksi, gramatiku un idiomātiskiem izteicieniem vēl joprojām. Populārajā mākslas filmā “Zvaigšņu ceļš” izdomāta ārpuszemes humanoīdu rase klingoņi runā paši savā klingoņu valodā. Patiesībā klingoņu valodai ir gana detalizēti izstrādāta gramatika, sintakse un leksika, tajā pat ir iztulkots Viljama Šekspīra darbs “Hamlets”. Protams, arī šī sarežģītā mākslīgi izveidotā valoda ir iemantojusi fanus visā pasaulē. Jāteic, ka gadu gaitā mākslīgi veidotās valodas ir kļuvušas ne tikai par nišas aktivitāti, bet arī par atzītu pētniecības jomu. Tāpēc, pat ja neesat fantastikas literatūras vai videospēļu cienītājs, izdomāto valodu visumā jums vēl ir vieta, kur izpausties!

AR KO SĀKT?

Jums ir izstrādāta videospēle, grasāties rakstīt savu pirmo grāmatu vai uzņemt filmu, vai ir tikai dzimusi ideja par savu unikālo videospēli, tad tieši jums turpmāk aprakstīsim dažus galvenos elementus, kas ir jāņem vērā, veidojot savam darbam jaunu mākslīgo valodu. Protams, mēs vienmēr iesakām vērsties pie profesionāliem valodniekiem, kuri jums palīdzēs. Taču ja tomēr pieņemsit lēmumu strādāt paši, tad visbiežāk saviem klientiem iesakām pašu vienkāršāko risinājumu, proti, par pamatu savas spēles, filmas vai grāmatas valodai ņemt jau kādu no dabīgajām valodām, kas fonētiski vislabāk iederētos kopējā noskaņā un pārveidot to. Šāda pieeja palīdzēs ietaupīt daudz laika un, iespējams, citiem būs nedaudz vieglāk to apgūt un atcerēties.

Nākamais būtiskais elements ir valodas nosaukuma izveidošana. Tas nebūt nav vienkāršs lēmums, jo ir gandrīz, kā dot vārdu bērnam. Ir jāpiemeklē tāds valodas nosaukums, kas jums liks lepoties katru reizi, kad to dzirdēsiet. Ideālam jūsu mākslīgi izveidotās valodas nosaukumam jābūt unikālam un neaizmirstamam. Vērts atcerēties, ka eksotisku un grūti izrunājamu skaņu izmantošana varētu šķist ļoti vilinošs un ērts risinājums, taču to lietošana var apgrūtināt nosaukuma atcerēšanos. Jums ir jāpārliecinās, ka jūsu jaunizveidotā valoda patiešām ir unikāla un tai jau nav līdzīgu valodu, kas var raisīt pārpratumus. Vienmēr veiciet rūpīgu priekšizpēti internetā. Ja valodas nosaukuma veidošanas process jums šķiet par grūtu, atstājiet to uz beigām, kad būsit jau izdomājuši un sagatavojuši savas valodas vārdnīcu. Arī rakstnieki grāmatām dod nosaukumus tikai pēc tam, kad darbs jau ir uzrakstīts. Ļaujiet sev izdzīvot procesu un nesteidzieties. Ja tomēr sāksiet ar valodas nosaukumu, pierakstiet visus iespējamos nosaukumus, kas vien jums nāk prātā, ņemot vērā spēles vizualizācijas vai grāmatas aprakstus. Atturieties no pierakstīto nosaukumu tūlītējas analizēšanas un kritizēšanas. Kad esat izveidojuši pietiekami garu iespējamo valodas nosaukumu sarakstu, sāciet atlasi – nevajag baidīties likt lietā iztēli un intuīciju.

Kad valodas nosaukums ir izveidots, Skrivanek Baltic iesaka sākt strādāt ar vārdu krājumu, proti, sākt veidot vārdnīcu. Jāsāk ar pašu pamatu – vietniekvārdiem, skaitļa vārdiem, pamata darbības vārdiem un acīmredzamiem lietvārdiem. Strādājot pie vārdnīcas, paturiet prātā, kā jūsu spēles vai mākslas filmas skatītāji varētu ikdienā savā starpā runāt par jūsu veikumu un tā varoņiem, kādus vārdus, saīsinājumus viņi varētu visvairāk lietot, aiciniet talkā draugus un paziņas, vaicājiet, kādi vārdi viņiem paliek prāta, kāpēc? Kad tas ir darīts, turpiniet paplašināt vārdu sarakstu. Pievērsiet uzmanību abstraktu reāliju apzīmējumiem. Lai to panāktu, jums ir skaidri jāzina, kādas ir jūsu jaunuzburtā visuma vai planētas reālijas, kurā jaunā valoda tiks lietota. Ir atšķirība – izveidot valodu iedomātiem Zemes iedzīvotājiem vai izveidot valodu pilnīgi jaunam visumam vai planētai. Šeit kā piemēru var minēt na’vi valodu. Na’vi valodas vārdu krājums tika veidots mākslas filmai “Avatar”, jo bija nepieciešama planētas Pandora iedzīvotāju valoda. Na’vi valodas izgudrotājs ir valodnieks Pols Frommers. Pie na’vi valodas viņš strādāja vairākus gadus un ņēma vērā planētas Pandora iedzīvotāju ciešo saikni ar dabu. Lielākā daļa vārdu krājuma tika nevis aizgūta no kādas dabīgās valodas, bet gan izgudrota. Ieskatam daži na’vi valodas vārdi – ’ana: [“Pa.na] (nokarināts vīns), olo’eyktan: [o.lo.”PEjk.tan] (vīriešu dzimtes klana līderis) un reym: [REjm] (sauszeme). Na’vi valodai mūsdienās jau ir pilnībā izstrādāta gramatika, valodas vārdu krājums ir ap 1000 vārdu. Interesanti, ka tīmekļa vietnē: http://www.learnnavi.org – katrs interesants var apgūt na’vi valodas gramatiku, pamatfrāzes un to izrunu😊 Savukārt, seriāla “Troņu spēle” valīriešu valodas dialektus ir izveidojis valodnieks Deivids Pītersons, kurš kopumā ir izveidojis vairāk nekā 50 mākslīgo valodu. Strādājot pie valīriešu valodas un tās dialektiem viņš ņēma vērā izdomāto cilvēku dzīvesveidu. Valīriešu valodā ir ap 2000 vārdu, to pat ir iespējams apgūt populārajā valodu mācīšanās vietnē “Duolingo”. Kā jūs domājat, cik cilvēku ir apguvuši valīriešu valodu? Rezultāts jūs varētu pārsteigt! Turpat seriālā ir dzirdama arī cita Deivida Pītersona valoda – dotraki valoda, kurā jau ir ap 4000 vārdu, tajā ir daudz vārdu, kas saistīti ar zirgiem un tuksnesi. Daži piemēri no dotraki valodas, par “atvadām” viņi saka fonas check (labi medīt). Pirms ēšanas viņi apmainās ar frāzi anha dothrak adakhataan (es braucu ēst). Kad kāds no klana locekļiem svin dzimšanas dienu, citi viņu sveic – asshekhqoyi vezhvena! (lai lieliska asins diena!).

Un visbeidzot padomājiet par gramatiku, proti, likumiem, kā jūs būvēsiet savas valodas vārdus, teikumus, kādu alfabētu izmantosiet. Vienmēr var nolemt izmantot starptautisko fonētisko alfabētu, taču atgādinām, ka ir arī citas rakstību sistēmas un iedrošinām nebaidīties eksperimentēt. Patestējiet latīņu, kirilicas, arābu vai ķīniešu alfabētu. Apskatiet Taizemes skriptu (abugida), kurā līdzskaņu burtam jāpievieno patskaņu zīmes. Tajā līdzskaņi vienmēr tiek rakstīti secībā no kreisās uz labo pusi, bet patskaņiem ir noteikumi, ka tie jāraksta pa kreisi, pa labi, augšā vai apakšā zilbes pirmajam līdzskanim, bet abdžads vai konsonantiskais raksts ir rakstība, kas satur vienīgi līdzskaņus (konsonantus), interesanti, vai ne?

Un visbeidzot, kad valoda ir izveidota, praktizējiet to! Runājiet vārdus skaļā balsī, novērtējiet, cik viegli vai grūti vārdi, frāzes un teikumi ir izrunājami, dariniet mazus dialogus un vizuālos aprakstus. Kā redzat, savas valodas izveidošana ir gan liels piedzīvojums, gan smags darbs, kas reizēm prasa gadus, kur līdzās radošumam, pacietībai ir jāpiemīt arī padziļinātai valodas struktūru izpratnei. Mēs Skrivanek Baltic būsim vienmēr priecīgi sniegt konsultāciju par jaunu valodu izveidošanu, jo, kā zināms, pārvaldām ļoti daudzas dabīgās pasaules valodas. Varbūt jums nepieciešams koriģēt un rediģēt tekstu, tulkot to citā valodā vai uzrakstīt emuāru svešvalodā, mēs ar prieku palīdzēsim! Gaidām jūs Skrivanek Baltic birojā vai sazināmies tiešsaistē!

SIA “Skrivanek Baltic” direktors

V. Ragačevičs

Mākslīgas valodas
Mākslīgo valodu izgudrošana
Mākslīgi izveidotas valodas