17987
17994
18001
9310
 
 
 

Vai rakstīsim īso vai garo „e”?

Ģerbonis ir oficiāla emblēma, simbols, kuru atveido uz zīmogiem, naudaszīmēm u. tml. Šo vārdu, domājams, darinājis Juris Alunāns pēc krievu valodas vārda „герб” parauga, kuram pamatā ir vācu valodas vārds „Erbe” ar nozīmi ‘mantojums’. Latviešu valodā tas rakstāms ar īso patskani „e”.

Tātad senām dzimtām ir savi ģerboņi, uz naudaszīmēm redzams Latvijas valsts ģerbonis.

 
6526
10277
6519
 
 
 
Esam apkopojuši 100 latviešu valodas padomus īpašā grāmatā, kuru piedāvājam jums lejupielādēt bez maksas. Lai to saņemtu, lūdzam aizpildīt zemāk norādīto pieteikuma formu.
 

     
     
     
    5786