Scroll Top

KĀ IZVĒLĒTIES TULKOŠANAS BIROJU

Apzinoties laba tulkojuma un teksta lokalizēšanas nozīmi uzņēmumos un biznesā, šobrīd, iespējams, ir vairāk tulkošanas biroju nekā agrāk, tostarp nelielajā Latvijā ir pietiekami daudz lielāku un mazāku uzņēmumu, kas piedāvā tulkojumu pakalpojumus. Ja uzņēmējdarbībai vai privātām vajadzībām tulkošanas pakalpojumi nepieciešami regulāri, pirmkārt, svarīgi, ka rakstiskie tulkojumi un mutiskie tulkojumi dažādās valodu kombinācijās pieejami ātri un kvalitatīvi. No rakstīto materiālu vai tulka darba konferencē vai biznesa prezentācijā atkarīga jūsu uzņēmuma reputācija un panākumi, tāpēc izvēlēties īsto sadarbības partneri tulkojumu pakalpojumu jomā ir būtiski. Kam vēl pievērst uzmanību, izvēloties tulkošanas biroju ilgtermiņa sadarbībai lasiet šajā rakstā.

Ka atrast savu tulkošanas biroju, Skrivanek
Notariāli apliecinātu dokumentu tulkojumi
Tulkošanas biroja izvēle, Skrivanek

APZINIET SAVAS VAJADZĪBAS

Kad zināt, kas jums nepieciešams, vieglāk definēt arī savas prasības. Kādi tulkojumi jums ir vajadzīgi – lietišķie raksti, medicīnas teksti, tehniskie dokumenti vai mārketinga materiāli? Vai tā ir interneta vietne, raksts laikrakstam, juridisks līgums, preses relīze vai tehniska rokasgrāmata? Kas ir jūsu auditorija – tulkojumu lasīs jūsu klienti vai sadarbības partneri? Avota valoda – kādā valodā ir rakstīts jūsu saturs? Mērķvaloda – kādā valodā nepieciešams tulkojums? Vai nepieciešami tikai rakstiskie tulkojumi vai arī aktuāli mutiskie tulkojumi?

KĀDA IR ATŠĶIRĪBA STARP TULKU UN TULKOTĀJU?

Tulks specializējas mutiskā tulkošanā, piemēram, strādājot tiesas sēdēs, biznesa tikšanās, pasākumos, konferencēs, savukārt tulkotājs veic rakstīta teksta tulkošanu, piemēram, grāmatas, juridiskus līgumus, mārketinga materiālus u.tml.

CIK IZMAKSĀ TULKOŠANA?

Tulkojumu cena parasti tiek aprēķināta pēc vārdu vai rakstu zīmju skaita dokumenta avota valodā (oriģinālā), taču cenu var ietekmēt arī izpildes termiņš, teksta sarežģītība un tehniskās prasības. Tulkojumu biroja projektu vadītājs izteiks cenas piedāvājumu, pirms jūs vienosieties par darba izpildi.

TULKOŠANAS BIROJS UN NEPIECIEŠAMIE KVALITĀTES VADĪBAS STANDARTU SERTIFIKĀTI

Pārliecinieties, ka tulkošanas birojs savā darbā ir ieviesis kvalitātes vadības sistēmas un strādā ar profesionāliem tulkiem, tulkotājiem, redaktoriem un korektoriem, nevis iesniedz jums mašīntulkojumus, ko jūs varat veikt paši. Tulkošanas biroja profesionalitāti, konfidencialitāti, atbildību par paveikto darbu un izpildes termiņiem, ētisku un ilgtspējīgu uzņēmuma darbību u. c. apliecina dažādi ISO sertifikāti:

EN ISO 9001

Šī kvalitātes vadības sistēma apliecina, ka tulkošanas birojā ir ieviesti un tiek īstenoti nepieciešamie vadības procesi, lai pakalpojumu kvalitāte atbilst klientu vēlmēm un normatīvo aktu prasībām.

EN ISO 14001

Sertifikāts apliecina tulkošanas uzņēmuma rūpes par vidi – videi saudzīgu tehnoloģiju un materiālu izmantošanu, atkritumu šķirošanu, tikai nepieciešamo dokumentu drukāšanu u.tml.

EN 17100

Redzot šo sertifikātu, varat būt drošs, ka uzņēmumā tulkošanas speciālistu atlase, saziņa, projektu vadība, darba process, tehnoloģiju izmantojums un citi ar nozari saistītie aspekti atbilst augstākajiem standartiem un prasībām.

ISO/IEC 27001

Informācijas drošības vadības sistēma apliecina, ka tulkošanas birojā ir īstenoti informācijas aizsardzības pasākumi un tiek nodrošināta nepieciešamā kontrole, garantējot klientu uzticēto datu drošību un konfidencialitāti.

ISO 18587

Sertifikāts attiecas uz mašīntulkotā teksta pēcrediģēšanas procesiem, projekta vadītājam un redaktoram kopīgi strādājot pie projekta izpildes.

TULKOŠANAS BIROJA REPUTĀCIJA

Tulkošanas biroju mājaslapās parasti var iepazīties ar klientu atsauksmēm un iepazīties ar biroja lielākajiem klientiem un projektiem. Veiciet arī ātru Google meklēšanu, lai redzētu, kāda veida informācija par tulkošanas biroju atrodama. Vienmēr vērts apjautāties, vai draugi un sadarbības partneri var ieteikt labu tulkošanas biroju, ar ko sadarboties ilgtermiņā, saņemot atsauksmes no cilvēkiem, kuru kvalitātes standartiem uzticaties.

Noskatītajam tulkošanas birojam noteikti var vaicāt par pieredzi jūsu pārstāvētajā nozarē un ar līdzīga mēroga sadarbības partneriem. Projektu vadītājs vai administrācija noteikti pastāstīs, ar kādiem projektiem un klientiem tulkošanas birojs ir strādājis un piedāvās atsauksmes un kontaktpersonas.

IZPILDES TERMIŅI UN OPERATIVITĀTE

Pēc kvalitātes viens no svarīgākajiem faktoriem, kam pievērst uzmanību, ir tulkošanas ātrums un termiņu ievērošana. Kad nepieciešams tulkojums, uzreiz projektu vadītājam vaicājat arī cenas piedāvājumu un iespējamo tulkojuma īstenošanas termiņu. No uzticama tulkošanas biroja mēs sagaidām kvalitāti un laikā iesniegtus tulkojumus.

DAŽĀDU NOZARU SPECIĀLISTI

Tulkojumi nepieciešami ļoti dažādās jomās un nozarēs, tāpēc tulkotājiem nepieciešamas ne tikai valodu prasmes, bet arī zināšanas par pasauli un dažādām dzīves jomām, iespējams, pat specializējoties kādā konkrētā nozarē ārpus filoloģijas, tāpat tulkotājam jāpiemīt izpratnei par valodas, kurā tulko, kultūru un etiķeti. Labā tulkošanas uzņēmumā būs profesionāli tulkotāji un redaktori vismaz tādās jomās kā finanses, medicīna, tieslietas, mārketings vai tehniskā tulkošana. Šie eksperti nodrošina, ka mērķa valodā tiek izmantota pareiza terminoloģija, lai tulkojums būtu tikpat profesionāls kā oriģinālvalodā. Noskaidrojiet, vai tulkošanas birojam ir tulki ar jūsu projektam nepieciešamajām zināšanām.

NE TIKAI TULKOŠANAS PAKALPOJUMI, BET ARĪ LOKALIZĒŠANA

Pārliecinieties, vai tulkošanas birojs var veikt lokalizāciju. Teksta tulkošana un adaptācija nav viens un tas pats – adaptācija nozīmē arī teksta lokalizēšanu, idiomu un izteiksmes līdzekļu nomaiņu, pielāgojot tekstu mērķa valodas auditorijas prasībām. Tas var būt izšķiroši, ja darbojaties mārketingā, reklāmā, biznesā, veidojat mājaslapu u.tml., jo tulkots materiāls bez lokalizācijas var nesasniegt jūsu uzņēmuma mērķa tirgu vai pat tikt pārprasts. Visticamāk, Brazīlijas un Latvijas tirgus mentalitāte atšķirsies, un tulkotājs, kurš pārzina jūsu mērķauditorijas kultūru un valodas nianses, pratīs uzrunāt šos cilvēkus, izvēlēsies atbilstošas metaforas un izteicienus.

TULKOJUMI AR NOTĀRA APLIECINĀJUMU

Lai atvieglotu klientu dzīvi un dokumentu legalizēšanas procesu, liela daļa tulkošanas biroju nodrošina arī notariāli apliecinātus tulkojumus. Tas nozīmē, ka dokumenta tulkojumu ar parakstu vispirms apliecina kvalificēts tulkotājs, bet tulkotāja parakstu apliecina zvērināts notārs. Kad nepieciešami publisku dokumentu tulkojumi, zvērināta notāra uzdevums ir pārliecināties par tulkotāja izglītību un kvalifikāciju un brīdināt par tulkotāja atbildību saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 300. un 302. pantu, ja apzināti tiek veikts nepatiess un/vai nepareizs tulkojums. Ja nepieciešams tulkot dokumentus, noteikti ir vērts noskaidrot, vai tulkošanas birojs nodrošina notariālu apliecinājumu.

TEHNOLOĢIJU LOMA TULKOŠANAS NOZARĒ

Tehnoloģijas ietekmējušas visas mūsu dzīves jomas, arī tulkošanas nozari. Jau kopš datora un interneta izgudrošanas daudz kas ir mainījies – tulkotājiem ir piekļuve daudziem digitālajiem resursiem (vārdnīcām, valodu korpusam) un ir samazinājies izpētes laiks (nav jādodas uz bibliotēku un jāpāršķirsta lielās grāmatas), norit ātrāka komunikācija ar klientiem un starp nozares profesionāļiem, turklāt tulkošanas birojam ir iespēja strādāt ar nozares labākajiem profesionāļiem, lai kur arī viņi atrastos. Tulkošanas birojs, kas seko līdzi tehnoloģijām un informācijas sistēmu iespējām sevi apliecina kā progresīvu uzņēmumu, kas aug līdzi laikam.

TULKOŠANAS PAKALPOJUMI ATTĀLINĀTI

Tulkojuma pasūtīšanas procesam ir jābūt ērtam, ātram un saprotamam. Mūsdienās attālināti var strādāt gan tulkotāji, redaktori un korektori, gan visa tulkošanas biroja administratīvā puse. Saziņa ar klientu par nepieciešamo pakalpojumu var no sākuma līdz beigām noritēt e-pastā, un e-vidē var nokārtot pat dokumentu tulkojumus ar e-parakstu.

SAZINIETIES AR MUMS

Tulkojumu birojs Skrivanek ir viens no lielākajiem valodu pakalpojumu uzņēmumiem pasaulē un nodrošina tulkojumu pakalpojumus kvalitatīvi un profesionāli vairāk nekā 110 valodās, piedāvājot klientiem tulkojuma korektūru, ko veic korektors, kam mērķa valoda ir dzimtā valoda, kā arī sniedzot atgriezenisko saiti par starpkultūru un biznesa etiķetes atšķirībām. Sazinieties ar mums vai nāciet ciemos uz biroju Rīgā, Lāčplēša ielā 87C!

Kāds ir tev piemērotākais tulkošanas birojs?
Tulkošanas birojs ilgstosai sadarbībai
---
  • ---
  • Esmu Skrivanek klients
  • Google meklētājs
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Vides reklāma
  • Izstāde
  • Drauga/paziņas ieteikums
  • Reklāma drukātajos medijos