Scroll Top

TULKOŠANA – KĀDĒĻ TO UZTICĒT PROFESIONĀĻIEM

Valoda ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, lai dzīvē notiktu virzība – ar valodu mēs nododam informāciju, paužam emocijas, izsakām idejas un viedokļus, veidojam profesionālas un privātas attiecības, valoda ir arī domāšanas līdzeklis. Tā kā pasaulē ir vairāk nekā 4000 valodu, kurās runātāju skaits pārsniedz 1000 cilvēku, būtiska loma ir tulkošanas pakalpojumiem, kas palīdz ātri un kvalitatīvi bez kļūdām uzturēt savstarpēju komunikāciju un informācijas apriti starp cilvēkiem, uzņēmumiem un klientiem, sadarbības partneriem, valsts iestādēm utt.

Mūsdienās tulkošanas biroju pārraudzībā ir dažādi profesionāli pakalpojumi, nodrošinot ne tikai rakstiskā un runātā satura pārnešanu no vienas valodas citā, bet arī dokumentu tulkojumus ar notariālu apliecinājumu, satura – reklāmas, mājaslapu, SEO u. c. tekstu – izveidi vai adaptāciju/lokalizēšanu, tehnisku palīdzību, piemēram, tiešsaistes pasākumu īstenošanā, kā arī dokumentu formatēšanu vai digitalizēšanu.

Profesionāla tulkošanas biroja pieredze un atsauksmes
Profesionāla tulkošanas biroja pakalpojumi
Tulkošanas biroja pakalpojumi

TULKOŠANAS BIROJS – PROFESIONALITĀTE UN PIEREDZE

Svarīgu dokumentu, sarežģītu projektu un darbu īstenošanā sadarbība ar tulkošanas pakalpojumu biroju ir neatsverama. Labs, sertificēts tulkošanas birojs strādā ar augsti kvalificētiem un pārbaudītiem speciālistiem, kuriem ir atbilstoša izglītība, prasmes un pieredze savā jomā, ne tikai valodas, bet arī citu nozaru zināšanas, lai strādātu ar dažādu tēmu un sarežģītības dokumentiem un tekstiem. Ja jums nepieciešams tulkojums specifiskā nozarē, svarīgi, ka tulks vai tulkotājs pārzina arī terminoloģiju un valodas etiķeti. Profesionāliem tulkotājiem ir pieeja arī dažādām vārdnīcām, tiešsaistes resursiem, kā arī augsta līmeņa tulkošanas programmām, kas palīdz nodrošināt tulkojumu precizitāti.

Strādājot ar tulkošanas biroju, jūsu rīcībā būs augsta līmeņa profesionāļi visdažādākajās valodu kombinācijās, kā arī neatsverams atbalsts projekta vadībā, nodrošinot kvalitāti, izpildi vienmēr laikā un ilgtermiņā pavisam noteikti ietaupot jūsu laiku un naudu.

Tulkojuma cena parasti tiek aprēķināta, pamatojoties uz vārdu skaitu dokumenta avota valodā (oriģinālā), taču to var ietekmēt arī izpildes termiņš. Par tulkojuma izpildes termiņu parasti pasūtītājs vienojas ar tulkošanas biroju, bet pieņemts, ka tulkojumam līdz 500 vārdiem vidēji nepieciešama viena pilna darbadiena, apjomam no 1000 vārdiem – vismaz pusotra darbadiena.

TULKS VS TULKOTĀJS

Ir divi tulkošanas speciālisti – tulki nodrošina mutiskos tulkojumus, tulkotāji veic rakstiskos tulkojumus. Rakstiskie tulkojumi ir dokumentu, līgumu, rēķinu, reklāmas un mājaslapas tekstu, grāmatu, zinātnisku izdevumu u.c. tekstu tulkojumi. Parasti tulkošanas birojs norāda jomas un nozares, piemēram, medicīna, jurisprudence, ekonomika, lauksaimniecība, ar kurām strādā, jo tas nozīmē, ka tulkotājam, lai tulkojums būtu kvalitatīvs un ar konsekventu pareizu terminoloģiju, jāorientējas arī konkrētajā jomā.

Mutiskie tulkojumi iedalās sinhronajā tulkošanā un secīgajā tulkošanā. Sinhronā tulkošana paredz, ka tulkošana tiek veikta reizē ar runātāju, tāpēc to bieži izmanto semināros, konferencēs un biznesa pasākumos, dažkārt arī kultūras pasākumos, teātra izrādēs vai kino filmu seansos. Tulki tad lielākoties strādā ar īpašām iekārtām – kamēr runātājs runā auditorijas priekšā, tulks atrodas skaņu necaurlaidīgā kabīnē un veic tulkošanu, savukārt pasākuma dalībnieki klausās tulkojumu austiņās.

Secīgā tulkošana ir runātāja un tulkotāja mijiedarbība – tulks noklausās runātāja teikto vienā valodā un tālāk pārtulko citā valodā. Šāda veida tulkojumus izmanto nelielās biznesa sapulcēs vai prezentācijās.

DOKUMENTU TULKOJUMI

Pirms došanās uz jebkuru ārvalsti, kur kādā iestādē būs jāiesniedz oficiāls publisks dokuments, ieteicams laicīgi noskaidrot, vai nepieciešama tā apliecināšana ar apostilli. Ja jums ir nepieciešams publiska dokumenta, kā dzimšanas apliecības, laulības apliecības, izglītību apliecinošu diplomu, izziņu un valsts izdotu pilnvaru, tulkojums, noskaidrojiet, vai tulkošanas birojs piedāvā dokumentu tulkojumu ar notariālu apliecinājumu, kas palīdzēs ietaupīt jūsu laiku. Tulkojumi ar notariālu apliecinājumu nepieciešami, lai dokumentu legalizētu, tāpēc kvalificēts tulkotājs ar savu parakstu apliecina tulkojumu un uzņemas atbildību par dokumenta oriģināla tulkojuma pareizību, bet zvērināts notārs apliecina tulkotāja parakstu. Jāņem vērā, ka zvērināts notārs var apostillēt tikai dokumentus, kas izdoti Latvijas Republikas iestādēs.

Dokumentu tulkošana tulkošanas birojā
Tulkojam visa veida dokumentus
Dažādu dokumentu tulkošana un notariāla apliecināšana

TULKOŠANAS PAKALPOJUMI UN KOREKTŪRA

Jebkurš rakstīts teksts saistās arī ar labošanu un rediģēšanu. Tulkošanas birojs parasti uztur sadarbību ar korektoriem un redaktoriem, lai tulkojumu pārskatītu vēl viens valodas profesionālis, uzmanību pievēršot gramatikai, stilam niansēm, teikumu konstrukcijām un labskanībai. Nereti tulkošanas birojs korektūru piedāvā kopā ar tulkojuma pakalpojumu par vienu cenu. Arī tulkošanas pakalpojumu birojs Skrivanek nodrošina, ka pēc katra tulkojuma tekstu pārskata korektors, kuram mērķa valoda ir dzimtā valodā, tādējādi gādājot, ka tulkojumi ir labskanīgi un bez gramatikas kļūdām.

TULKOJUMU LOKALIZĒŠANA

Nereti klientiem nepieciešana ne vien tulkošana, bet arī tulkojuma lokalizēšana un adaptēšana mērķauditorijai. Lai uzņēmuma stāstu, vērtības, vēstījumu, produkta tehniskās iezīmes profesionāli un precīzi pārnestu mērķvalodā, svarīgi informāciju nodot atbilstošā intonācijā, izvēlēties atbilstošu leksiku, frazeoloģismus un terminus. Tādās nozarēs kā reklāma, mārketings tulkošanas pamatā ir tieši adaptēšana.

Pētījumi par tulkojumu un to adaptēšanas nozīmi, lai sasniegtu mērķauditoriju, liecina, ka neskatoties uz angļu valodas dominanci pasaulē, mērķa valodā tulkota un adaptēta reklāmas kampaņa vai mājaslapa sasniedz labākus rezultātus. Piemēram, sociālā medija Facebook reklāmām ar lokalizētu ieraksta kopiju ir par 22 % augstāks klikšķu skaits sieviešu un pat par 87 % augstāks – vīriešu vidū; 46 % no meklējumiem Google ir lokāla informācija valsts valodā; 75 % patērētāju drīzāk apsvērs pirkumu, ja iegādes pakalpojumi tiks nodrošināti viņu dzimtajā valodā.

KĀ IZVĒLĒTIES TULKOŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU

Ja biznesā vai privāti regulāri nepieciešami tulkošanas pakalpojumi, ļoti svarīgi izveidot veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību ar tulkošanas biroju, kas nodrošina, ka tulkojumi norit ātri un kvalitatīvi. Vispirms sāciet ar savu vajadzību apzināšanu. Kāda veida tulkošana jums ir nepieciešama? Ja darbojaties mārketingā, svarīgi, ka tulkojumi ir arī lokalizēti atbilstoši mērķvalodas kultūrai. Savukārt dokumentu tulkošana noritēs raitāk, ja tulkošanas birojs nodrošina arī notariālu apliecinājumu. Kas ir jūsu auditorija – tulkojumu lasīs jūsu klienti vai sadarbības partneri? Vai nepieciešami tikai rakstiskie tulkojumi vai arī aktuāli mutiskie tulkojumi? Kā arī – kādās valodu kombinācijās tulkojumi būs nepieciešami? Svarīgi, ka tulkošanas birojs var nodrošināt tulkotājus, kuri strādā ar jūsu avota valodu un mērķvalodu.

Ilgtermiņa sadarbības un klientu atsauksmes

Tulkošana ir strauji augoša nozare, un tulkošanas biroju netrūkst pat nelielajā Latvijā. Tulkošanas biroju mājaslapās parasti var iepazīties ar biroja lielākajiem klientiem un projektiem, un tulkošanas birojam noteikti var arī vaicāt par pieredzi konkrētā nozarē, īpaši, ja jums svarīga specifiska terminoloģija un aktuāli tehniski sarežģīti tulkojumi.

No uzticama tulkošanas biroja mēs sagaidām kvalitāti un laikā izpildītus tulkojumus. Ar jums komunicēs projektu vadītājs, kurš atbildēs uz visiem jums svarīgajiem jautājumiem un gādās, lai tulkojumu veic piemērots tulkotājs un tiktu ievēroti norunātie izpildes termiņi un kvalitāte, kā arī izteiks cenas piedāvājumu pēc tulkojuma pasūtījuma iesniegšanas.

Kvalitāti apliecinoši sertifikāti

To, vai tulkošanas birojs ir ieviesis kvalitātes vadības sistēmas prasības un strādā ar profesionāliem tulkiem, tulkotājiem, redaktoriem un korektoriem, apliecina arī dažādi ISO sertifikāti. Šāda kvalitātes pārvaldība nodrošina pakalpojumu kvalitāti un konfidencialitāti.

  • EN ISO 9001: tulkošanas birojā tiek īstenoti nepieciešamie procesi, lai pakalpojumu kvalitāte atbilstu klientu vēlmēm un normatīvo aktu prasībām;
  • EN ISO 14001: sertifikāts apliecina tulkošanas uzņēmuma rūpes par vidi – videi saudzīgu tehnoloģiju un materiālu izmantošanu, atkritumu šķirošanu, tikai nepieciešamo dokumentu drukāšanu u.tml.;
  • EN 17100: tulkošanas speciālistu atlase, saziņa, projektu vadība, darba process, tehnoloģiju izmantojums un citi ar nozari saistītie aspekti atbilst noteiktajām prasībām;
  • ISO/IEC 27001: tulkošanas birojā ir īstenoti informācijas aizsardzības pasākumi un tiek nodrošināta nepieciešamā kontrole, garantējot klientu uzticēto datu drošību un konfidencialitāti;
  • ISO 18587: sertifikāts attiecas uz mašīntulkota teksta pēcrediģēšanas procesiem, projekta vadītājam un redaktoram kopīgi strādājot pie projekta izpildes.

SKRIVANEK TULKOŠANAS PAKALPOJUMU JOMĀ JAU VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS

Esam viens no lielākajiem valodu pakalpojumu sniedzējiem pasaulē – mums ir gandrīz piecdesmit filiāles dažādās pasaules valstīs. Latvijas filiāle ar biroju Rīgas centrā darbojas no 2003. gada. Mūsu klientu lokā ir gan valsts institūcijas un lieli uzņēmumi, gan individuāli klienti, un katru dienu mēs īstenojam kā apjomīgus un sarežģītus projektus, tā nelielu dokumentu tulkojumus, nodrošinot pieņemamas cenas, kvalitāti un laikā izpildītus pakalpojumus.

Skrivanek misija ir palīdzēt klientiem izzināt pasauli un attīstīt biznesu. Mūsu starptautiskā komanda nodrošina tulkojumu pakalpojumus vairāk nekā 110 valodās, profesionāli strādā ar jaunākajām tehnoloģijām tulkošanas jomā un piedāvā klientiem tulkojuma korektūru, ko veic redaktors, kam mērķa valoda ir dzimtā valoda. Attālināti mūsdienās var strādāt ne tikai tulkotāji, bet arī noritēt saziņa ar klientu par nepieciešamo pakalpojumu, nepieciešams vien e-pasts. Ja jums nepieciešami tulkošanas pakalpojumi, sazinieties ar mums vai nāciet ciemos uz biroju Rīgā, Lāčplēša ielā 87C, kur jūs sagaidīs jomas profesionāļi.