Kas ir secīgā jeb konsekutīvā tulkošana un kas ir jāzina par šo pakalpojuma veidu? 
 

Tulkošana pēc runātāja, kad tulks noklausās vienā valodā teikto un to iztulko otrā valodā.

 
Tulks sēž kopā ar sanāksmes dalībniekiem, klausās runu un pēc tam, galvenokārt pamatojoties uz veiktajām piezīmēm, tulko teikto citā valodā. Ir izšķirama divu veidu secīgā tulkošana – īsā un garā. Īsā nozīmē, ka tulkošana notiek teikumu pa teikumam, tie visbiežāk ir divi trīs teikumi, kas tiek praktizēts visbiežāk lietišķās sarunās, īslaicīgās vizītēs, muzejā u. c. Tomēr praksē aizvien biežāk tiek izmantota garā runa (no 5–10 līdz pat 20 minūtēm), respektīvi – fragmentu tulkošana. Mūsdienu pasaulē secīgā tulkošana bieži vien tiek aizstāta ar sinhrono tulkošanu. Tomēr tā joprojām tiek izmantota dažādās sanāksmēs (piemēram, tehniskās sanāksmēs, darba pusdienās, mazās grupās, izbraukumos). Labi, profesionāli tulki ir spējīgi ar lielu precizitāti tulkot pat garas runas.
 
Labs secīgās tulkošanas sniegums ir:
 
 • saturisks un precīzs vēsts/jēgas „pārlikums” mērķvalodā;
 • lojāls tulkojums, ņemot vērā saturu un tonalitāti;
 • ātrs, raits stāstījums mierīgā, nesatrauktā, stabilā plūdumā;
 • nepārprotams un elegants tulkojums;
 • tulkojot ir labs kontakts ar runātāju un klausītāju.
 
Cik tulki ir nepieciešami pasākumā?
 

Izmantojamo valodu skaitsMinimālais tulku skaits*
No divām valodām divās valodās2
No trim valodām trīs valodās3

* Izņēmuma gadījumos, ņemot vērā kvalitātes un veselības aizsardzības principus, divu tulku vietā var nodarbināt tikai vienu tulku, vai trīs tulku vietā tikai divus tulkus.

Nepieciešams mutiskais tulkojums vai konsultācija?
 

Sagatavosim jums piedāvājumu un nodrošināsim konsultāciju.

 

Nosūtīt pieprasījumu

Populārākās valodu kombinācijas, kurās visbiežāk nodrošinām secīgās tulkošanas pakalpojumus:

latviešu–angļu–latviešu; igauņu–angļu–igauņu; lietuviešu–angļu–lietuviešu; krievu–angļu–krievu; zviedru–latviešu–zviedru, spāņu–latviešu–spāņu, itāļu–latviešu–itāļu, krievu– latviešu–krievu u. c.

Noskaidrot cenu / uzdot jautājumu

  (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)

  X
  SAZINĀTIES