Secīgā jeb konsekutīvā tulkošana

1

KAS IR SECĪGĀ JEB KONSEKUTĪVĀ TULKOŠANA UN KAS IR JĀZINA PAR ŠO PAKALPOJUMA VEIDU?

Tulkošana pēc runātāja, kad tulks noklausās vienā valodā teikto un to iztulko otrā valodā.

Tulks sēž kopā ar sanāksmes dalībniekiem, klausās runu un pēc tam, galvenokārt pamatojoties uz veiktajām piezīmēm, tulko teikto citā valodā. Ir izšķirama divu veidu secīgā tulkošana – īsā un garā. Īsā nozīmē, ka tulkošana notiek teikumu pa teikumam, tie visbiežāk ir divi trīs teikumi, kas tiek praktizēts visbiežāk lietišķās sarunās, īslaicīgās vizītēs, muzejā u. c. Tomēr praksē aizvien biežāk tiek izmantota garā runa (no 5–10 līdz pat 20 minūtēm), respektīvi – fragmentu tulkošana. Mūsdienu pasaulē secīgā tulkošana bieži vien tiek aizstāta ar sinhrono tulkošanu. Tomēr tā joprojām tiek izmantota dažādās sanāksmēs (piemēram, tehniskās sanāksmēs, darba pusdienās, mazās grupās, izbraukumos). Labi, profesionāli tulki ir spējīgi ar lielu precizitāti tulkot pat garas runas.

LABS SECĪGĀS TULKOŠANAS SNIEGUMS IR:

  • saturisks un precīzs vēsts/jēgas „pārlikums” mērķvalodā;
  • lojāls tulkojums, ņemot vērā saturu un tonalitāti;
  • ātrs, raits stāstījums mierīgā, nesatrauktā, stabilā plūdumā;
  • nepārprotams un elegants tulkojums;
  • tulkojot ir labs kontakts ar runātāju un klausītāju.

CIK TULKI IR NEPIECIEŠAMI PASĀKUMĀ?

Izmantojamo valodu skaits
Minimālais tulku skaits*
No divām valodām divās valodās 2
No trim valodām trīs valodās 3

* Izņēmuma gadījumos, ņemot vērā kvalitātes un veselības aizsardzības principus, divu tulku vietā var nodarbināt tikai vienu tulku, vai trīs tulku vietā tikai divus tulkus.

POPULĀRĀKĀS VALODU KOMBINĀCIJAS,
KURĀS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM SECĪGĀS
TULKOŠANAS PAKALPOJUMUS:

latviešu–angļu–latviešu; igauņu–angļu–igauņu; lietuviešu–angļu–lietuviešu; krievu–angļu–krievu; zviedru–latviešu–zviedru, spāņu–latviešu–spāņu, itāļu–latviešu–itāļu, krievu– latviešu–krievu u. c.

NEPIECIEŠAMS MUTISKAIS TULKOJUMS
VAI KONSULTĀCIJA?

Sagatavosim jums piedāvājumu un nodrošināsim konsultāciju.

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Liepājas Universitātes logo
Liepājas Universitāte
Dace Markus, Rektore

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, līguma izpildē tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus jebkurā diennakts laikā, tai skaitā brīvdienās un svētku dienās.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Liepājas Sabiedriskais transports
Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports”
Uldis Zupa, Direktors

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.

TIRGŪ JAU VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS!

Mums ir plaša pieredze tekstu tulkošanā par dažādām tēmām.

0
+
Valodu dažādās kombinācijās
0
+ milj.
Iztulkotu vārdu 2021. gadā
0
+
Valodu speciālistu
0
ISO sertifikāti